Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie

Factsheet: hoe helpt het Europees Herstelplan voor Nederland de bedrijven?

Het plan helpt bedrijven om zich voor te bereiden op de groene en digitale transitie en hun concurrentievermogen in belangrijke sectoren van de economie te versterken.

5.4 miljard euro aan subsidies
0,55 % van het bbp (gebaseerd op prijzen voor 2021)
Groen
Klimaatdoelstelling 55 %

55 % van het totaalbedrag voor klimaatdoelen  en 75 % meer in het algemeen voor ‘groene’ doelen, zoals hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

Innovatief
Digitale doelstelling 26 %

Steun voor innovatie op gebieden als groene waterstof, kunstmatige intelligentie, kwantumtechnologieën en biowetenschappen.

 

Sociaal
Sociale uitgaven 13 % (gebaseerd op oorspronkelijke nationale herstelplannen EU-landen)

Focus op kwetsbare groepen: reïntegratie van werknemers, minder ongelijkheid op de woningmarkt en ondersteuning van ziekenhuiszorg.

 

Voorbeelden

Kwantumtechnologieën en kunstmatige intelligentie in de praktijk

Met het Nederlandse plan wordt geïnvesteerd in snel opkomende technologieën:

  • Quantum Delta NL: onderzoek en ontwikkeling rond kwantumcomputers, netwerken en sensoren om de oprichting en ontwikkeling van nieuwe bedrijven op het gebied van kwantumtechnologie te stimuleren.
  • Zes publiek-private partnerschappen voor ‘AI-leergemeenschappen’ onder AI Ned om bedrijven, universiteiten en onderzoekslaboratoria samen te brengen.Groene energie uit waterstof

Ondersteuning van innovatieve Nederlandse bedrijven om de ontwikkeling van groene waterstof te versnellen en uit te breiden:

  • Twee faciliteiten voor groene waterstof om de haalbaarheid van grootschalige uitrol aan te tonen.
  • Drie onderzoeksprojecten voor de productie, de opslag, het vervoer en het gebruik van groene waterstof.
  • Mensen: vijf regionale ‘leergemeenschappen’ om uitwisselingen tussen bedrijven en onderwijs- of onderzoeksinstellingen te vergemakkelijken.

Aanpak van agressieve fiscale planning

Het Nederlandse plan moet leiden tot nieuwe wetten om agressieve fiscale planning door bedrijven via laagbelastende landen en in situaties waarin sprake is van fiscaal misbruik, te voorkomen.

Hierdoor zal:

  • Minder geld enkel voor belastingdoeleinden vanuit Nederland naar laagbelastende landen stromen.
  • Nederland belasting kunnen heffen op betalingen aan landen die weinig of geen belasting heffen.


Europees beheersysteem voor het spoorverkeer

Het Nederlandse spoorsysteem zal worden aangepast aan de Europese digitale norm voor treinbeveiliging en -besturing. Met de investering zal een planologisch onderzoek van Kijfhoek tot de Belgische grens worden gedaan. Verder zal de Europese interoperabiliteit van het spoorverkeersbeheer worden verbeterd en zal de IT-logistiek worden geactualiseerd voor de ontvangst en verwerking van informatie over veiligheid en interoperabiliteit.

Lees verder over Nederland