Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie

Andere EU-instellingen en -agentschappen in Nederland

In Nederland zijn er naast de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie nog enkele andere EU-instellingen gevestigd:  

Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland

Europol in Den Haag

Europol is het agentschap voor wetshandhaving van de Europese Unie. Europol ondersteunt de EU-landen in de strijd tegen internationale georganiseerde misdaad en terrorisme. Dit doet het agentschap door het verzamelen, analyseren en verspreiden van informatie. Daarnaast coördineert Europol internationale politieacties. De EU-landen en andere partners gebruiken de informatie voor:

  • misdaadpreventie
  • opsporen en onderzoeken van strafbare feiten
  • opsporen en vervolgen van diegenen die een misdrijf hebben gepleegd.

Meer weten? Surf naar de website van Europol

Eurojust in Den Haag

Eurojust heeft tot doel de samenwerking en coördinatie te verbeteren tussen justitiële, opsporings- en vervolgingsautoriteiten in de EU-landen in de strijd tegen ernstige grensoverschrijdende criminaliteit.

Overigens is er een internationaal centrum van start gegaan voor de vervolging van oorlogsmisdrijven tegen Oekraïne. Dat centrum is ondergebracht bij Eurojust. Meer weten? Surf naar de website van Eurojust.
 

Science Hub /Joint Research Centre (JRC) in Petten

Het gemeenschappelijk centrum voor onderzoek ondersteunt het EU-beleid met onafhankelijk wetenschappelijk bewijs gedurende de hele beleidscyclus. De nadruk ligt vooral op een veilig milieu, duurzame energievoorziening, groene mobileit en gezondheid evenals veiligheid van de consument.

Het onderzoekscentrum in Petten is een van de zes instituten van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie. Dit centrum heeft als doel om bij te dragen aan een veiliger, gezonder en concurrerender Europa.
Meer weten? Surf naar de website van JRC.

EMA in Amsterdam

EMA is een EU-agentschap dat zich bezighoudt met de beoordeling van het toelaten van nieuwe medicijnen op de Europese markt. Daarbij staat de gezondheid van mens en dier voorop. Meer weten? Surf naar de website van EMA

Liaisonbureau van De Europese Dienst voor extern optreden

Het liaisonbureau is in Den Haag gevestigd in het Huis van Europa. De Europese Dienst voor extern optreden onderhoudt de diplomatieke betrekkingen van de EU met landen buiten de EU en leidt het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. Meer weten? Bekijk de website van onze Dienst voor extern optreden.