Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie

Toegankelijkheidsverklaring van websites van de Europese Commissie, die onder het Europadomein vallen

Deze verklaring is van toepassing op inhoud die wordt gepubliceerd op het domein: https://netherlands.representation.ec.europa.eu/index_nl

De verklaring is niet van toepassing op andere inhoud of websites die op een van de subdomeinen worden gepubliceerd. Deze websites en de inhoud ervan krijgen hun eigen specifieke toegankelijkheidsverklaring.

Deze website wordt beheerd door het directoraat-generaal Communicatie. De website is ontworpen om door zo veel mogelijk mensen, waaronder mensen met een handicap, te worden gebruikt.
Het moet mogelijk zijn om:

 • bv. gemakkelijk tot 200 % in te zoomen
 • het grootste gedeelte van de website met gebruik van uitsluitend een toetsenbord te bezoeken
 • het grootste gedeelte van de website met gebruik van een moderne schermlezer en spraakherkenningssoftware (op uw computer of telefoon) te bezoeken.

Deze webbsite voldoet aan de technische norm voor websites en mobiele apps, EN 301 549, v.3.2.1. Dit komt grotendeels overeen met niveau ‘AA’ van de richtsnoeren voor de toegankelijkheid van webcontent (WCAG) versie 2.1


Conformiteitsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de technische norm EN 301 549 v.3.2.1 en de richtsnoeren voor de toegankelijkheid van webcontent (WCAG) 2.1 niveau AA. Zie „Niet-toegankelijke inhoud” voor meer details.

De website is voor het laatst getest op 13 november 2023.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is op 12 december 2023 herzien. 

Deze website is getest op toegankelijkheid onder andere met behulp van de ‘Lighthouse-methode’ (artikel 3, lid 1, van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1523 (2) van de Commissie).

Feedback

Wij ontvangen graag uw feedback over de toegankelijkheid van de website van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland, via:

 • telefoon: + 31 070 313 53 00:
 • mail: comm-nl-den-haagatec [dot] europa [dot] eu (comm-nl-den-haag[at]ec[dot]europa[dot]eu)   

Wij proberen binnen 15 werkdagen op uw feedback te reageren.
 

Compatibiliteit met browsers en hulptechnologie

De website van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland is compatibel met:

 • de meest recente versie van de browsers Google Chrome en Apple Safari,
 • in combinatie met de meest recente versies van JAWS, NVDA, VoiceOver en TalkBack.

Technische specificaties

De toegankelijkheid van de website van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland wordt ondersteund door de volgende technologie voor de specifieke combinatie van webbrowser en hulptechnologie of plugins die op uw computer zijn geïnstalleerd:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Niet-toegankelijke inhoud

Wij doen ons best om de website van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland zo toegankelijk mogelijk te maken.
Wel zijn wij ervan bewust dat er nog beperkingen zijn en proberen deze te verhelpen. Onderstaande beperkingen zijn bij ons bekend, waarvoor wij mogelijke oplossingen hebben bedacht. Stuit u op een probleem dat hier niet bij staat, neem dan contact met ons op.


Beperkingen van de website van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland:

 1. Videospeler — toegankelijkheid met toetsenbord: wij zijn op de hoogte van een aantal problemen met de toegankelijkheid van onze videospeler met een toetsenbord (bij het selecteren van de taal van de titel uit het menu is het niet mogelijk om de pijltjestoetsen te gebruiken om de gewenste taal te kiezen, dit kan alleen met de tabtoets).
 2. Indeling — De inhoud van bepaalde pagina’s heeft geen hiërarchische structuur. Het plan is om dit in de loop van  2024 op te lossen. 

  Documenten: sommige documenten zijn in pdf-formaat en zijn niet toegankelijk. We verwijzen naar sommige van deze documenten via websites van derden.