Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie

Introductie in de EU

De Europese Unie in het kort

De EU-instellingen

De EU heeft een unieke structuur. De regeringen van de EU-landen bepalen op hun regelmatige topontmoetingen de hoofdlijnen van het beleid. Bij de besluitvorming zijn diverse instellingen betrokken, met als belangrijkste vier:

  • Europees Parlement: het door de EU-burgers gekozen wetgevingsorgaan dat stemt over EU-wetsvoorstellen, -overeenkomsten en -begrotingen, en dat toezicht houdt op andere EU-instellingen
  • Europese Raad: de vergadering van de leiders van alle lidstaten die de algemene agenda en politieke prioriteiten van de EU bepaalt
  • Raad van de Europese Unie:  instelling bestaande uit nationale ministers die samen met het Parlement de EU-wetsvoorstellen behandelt en goedkeurt
  • Europese Commissie: uitvoerend orgaan dat de wetsontwerpen van de EU opstelt en de besluiten van de wetgevingsinstanties uitvoert
  • De EU heeft ook een diplomatieke dienst, de Europese Dienst voor extern optreden, en een Hof van Justitie (HvJ-EU), dat toeziet op de naleving van het EU-recht.

Meer over de EU-instellingen, -agentschappen en -organen

De besluitvormingsprocessen van de EU

Nobelprijs voor de Vrede

In 2012 heeft de Europese Unie de Nobelprijs voor de vrede gekregen voor de rol die zij heeft gespeeld voor de vrede in ons vroeger door oorlogen geteisterde continent en bij het bevorderen van verzoening, democratie en mensenrechten in Europa.

 

Links

Hoe de EU Nederland helpt

Lees het laatste nieuws over de EU

Belangrijkste prioriteiten van de EU tot 2024