Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie

Problemen of klachten?

Als burger of inwoner van een EU-land heb je bepaalde rechten als je in een ander EU-land woont, werkt of zaken doet. Heb je een probleem of een klacht over een van deze rechten? Dan is het raadzaam om je eerst te wenden tot een instantie in het land van de betrokken dienst, overheid of onderneming.

Hoewel het meestal makkelijker is om jouw rechten af te dwingen in het land waar je woont, kun je daarvoor ook bij de Europese Unie terecht, vooral als het gaat om een probleem met een EU-instelling.

Op nationaal niveau

De Nationale Ombudsman

Behandelt klachten van mensen die vinden dat ze oneerlijk behandeld zijn door een openbare instantie, zoals een nationale overheidsdienst, de gemeente, enz.

Een ombudsman in een ander EU-land zoeken

 

College voor de Rechten van de Mens

Een onafhankelijk overheidsorgaan dat zich inzet voor de bescherming en bevordering van de mensenrechten en gelijkheid, en dat naar een cultuur van respect voor mensenrechten, gelijkheid en intercultureel begrip streeft.

Een instantie voor gelijke rechten in een ander EU-land zoeken

 

SOLVIT in Nederland

SOLVIT is een informeel netwerk dat EU-burgers of bedrijven helpt als ze  problemen hebben met op gebied van het  EU-recht met overheidsdiensten in andere EU-landen. SOLVIT zal als bemiddelaar proberen om het op te lossen.

Een klacht indienen bij SOLVIT in een ander EU-land

 

Europees Consumentencentrum in Nederland

Helpt bij het oplossen van klachten tussen consumenten en handelaren in verschillende EU-landen, en in Noorwegen, IJsland en het Verenigd Koninkrijk.

Een Europees Consumentencentrum (ECC) in een ander EU-land zoeken

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Verbetert het klimaat voor financiële diensten en pensioenen door geschillen op eerlijke, transparante en toegankelijke manier op te lossen.

Een netwerk voor financiële geschillenbeslechting (FIN-NET) in een ander EU-land zoeken

Op EU-niveau

De Europese ombudsman

Een onafhankelijk en onpartijdig orgaan dat de instellingen en agentschappen van de EU ter verantwoording kan roepen door klachten van mensen, bedrijven en organisaties te onderzoeken.

 

Verzoekschriften aan het Europees Parlement

Afzonderlijke of groepen EU-burgers en organisaties met hoofdkantoor in de EU kunnen bij het Europees Parlement terecht met klachten, verzoeken en opmerkingen over de toepassing van het EU-recht.

 

Een klacht indienen bij de Europese Commissie

Klachten over autoriteiten die zich niet aan het EU-recht houden, kunnen bij de Europese Commissie worden ingediend. Maar gaat een klacht over een individueel of particulier bedrijf, dan moet dat op nationaal niveau worden behandeld.

 

Klachten van bedrijven

Contactgegevens en informatie over het indienen van klachten over oneerlijke concurrentie, oneerlijke staatssteun voor concurrenten of problemen met overheidsinstanties in andere EU-landen.

Algemene informatie over de EU

Website van Uw Europa

Geeft praktische informatie over wonen en zakendoen in de EU en de EU-regels op dat gebied, en verwijst door naar de dienst Uw Europa — Advies als u de gezochte informatie niet kunt vinden.

 

Europe Direct-netwerk 

Bel, schrijf of bezoek een EU-infopoint in Nederland en in alle andere EU-landen. Je kunt gratis bellen in alle EU-talen, ook in het Nederlands.