Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Containers in de Rotterdamse Haven
©EC, AV Dienst, fotograaf Charly Triballeau
Zaken doen over de grens?

Check geldigheid van het BTW-nummer op de speciale website

EU-financiering en steun voor bedrijven

Elk jaar steunt de EU meer dan 200 000 bedrijven en ondernemers via bedrijfsleningen, microfinanciering, garanties en durfkapitaal. De beslissing om EU-financiering te verstrekken, wordt meestal genomen door nationale financiële instellingen zoals banken, durfkapitalisten of private investeerders.

De Europese Commissie heeft tijdens de pandemie diverse staatsteunregelingen van de Nederlandse overheid snel goedgekeurd om bedrijven te steunen die door de uitbraak van het coronavirus zijn getroffen en zo te voorkomen dat ze omvielen. Zoals 1,5 miljard euro aan coronacompensatie voor Nederlandse ov-bedrijven of 385 miljoen euro om de evenementensector te steunen. 

Een andere manier waarop de Commissie bedrijven steunt is wanneer er ontslagen vallen bij bedrijven door structurele veranderingen als gevolg van globalisering of een wereldwijde economische en financiële crises. Dan kan er bij de Commissie steun worden aangevraagd zodat ontslagen werknemers omscholing of bijscholing kunnen doen om een nieuwe baan te kunnen vinden. Zo heeft Nederland EU-steun ontvangen voor ontslagen bankmedewerkers uit Overijssel, die door digitalisering hun baan verloren. Ook heeft Nederland steun gekregen voor ex-werknemers van het warenhuis V&D,dat failliet ging.

EU-Herstelplan

In het licht van de economische en sociale verwoesting die de pandemie heeft aangericht, heeft de EU het herstelplan voor Europa gelanceerd om de economieën, bedrijven en burgers weer op de been te helpen. Dit zal extra steun en financieringsmogelijkheden bieden aan het Nederlandse bedrijfsleven.

Meer weten? Lees verder.

Informatie en aanspreekpunten voor bedrijven

Uw bedrijf in Europa
Een portaal met praktische info over: het starten van een bedrijf in de EU, de belastingregels en -procedures, productvereisten, financiering etc. 

Uw Europa-advies
Een netwerk van onafhankelijke juristen die vertrouwd zijn met zowel het EU-recht als het nationale recht in alle EU-landen, en die

- gratis, gepersonaliseerde feedback geven in alle EU-talen, binnen een week.

- het Europese recht verduidelijken dat in jouw specifieke situatie van toepassing is

- informatie geven over hoe jij jouw EU-rechten kunt uitoefenen.

SOLVIT
Bedrijven en burgers kunnen problemen hebben met de verkeerde toepassing van EU-regels door nationale overheidsinstanties. Solvit is een Europees netwerk, dat grensoverschrijdende problemen in de interne markt buiten de rechtbank tracht op te lossen. In Nederland kan je contact opnemen met het Solvitcentrum in Den Haag.

Erasmus voor jonge ondernemers
Helpt beginnende ondernemers in Europa de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om een klein bedrijf in Europa te starten en/of succesvol te leiden, door opleiding en mentorschap op de werkplek.

Enterprise Europe Network (EEN) Nederland
Helpt bedrijven om te groeien door nieuwe partnerschappen, commerciële mogelijkheden, licentieovereenkomsten en het zoeken naar partners voor onderzoek en innovatie, dat door de EU is gefinancierd. De diensten zijn toegespitst op het MKB, maar staan ook open voor alle andere bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra.

Access2Markets
Een portaal voor potentiële en bestaande EU-exporteurs en -importeurs waar zij gedetailleerde informatie kunnen vinden over rechten, belastingen, productvoorschriften en -eisen voor alle EU-landen en meer dan 120 andere markten in de hele wereld.

Aanvullende links

Database VIES voor BTW nummers EU

Om zakendoen over de grens te vereenvoudigen zijn er diverse databases beschikbaar op het gebied van douane en belastingen. Veel gevraagd is bijvoorbeeld de VIES database, voor controle op de geldigheid van BTW-nummers. Krijg je een foutmelding? Kijk dan eens bij de veelgestelde vragen of neem contact op met de Nederlandse Belastingdienst als het BTW- nummer niet klopt.

Europese aanbestedingen
Voor aanbestedingen van de Vertegenwoordiging in Den Haag of de Europese Commissie in Brussel.