Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Meedoen aan Europese aanbestedingen?

Aanbestedingen


De Europese Commissie koopt een scala aan goederen en diensten via openbare aanbestedingen zoals:

  • studies
  • technische bijstand en training
  • advies
  • conferentiediensten en communicatieopdrachten
  • boeken & IT-apparatuur


Leveranciers worden geselecteerd via de openbare aanbestedingsprocedures die in heel Europa worden georganiseerd door diensten, vertegenwoordigingen en agentschappen van de Commissie. De openbare Europese aanbestedingen zijn te vinden via de portaalsite: Tenders Electronic Daily (TED).

Alle opdrachten waarvan de waarde hoger is dan de in artikel 175 of artikel 178 bedoelde drempelwaarden van het Financieel Reglement (Verordening nr. 2018/1046) worden door de aanbestedende diensten bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Aanbestedingen gepubliceerd door de Vertegenwoordiging Den Haag

De Vertegenwoordiging schrijft zelf ook aanbestedingen uit. Alle opdrachten waarvan de waarde lager is dan de in artikel 175 of artikel 178 bedoelde drempelwaarden van het Financieel Reglement (Verordening nr. 2018/1046) en de opdrachten voor diensten waarnaar wordt verwezen in bijlage II van Richtlijn 2014/24/EU over het plaatsen van overheidsopdrachten worden op passende wijze bekendgemaakt:

Verwante links

Systeem voor Financiële Transparantie: dit is een databank met namen van begunstigden die financiering uit de EU-begroting hebben ontvangen.