Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie

EU begroting voor Nederland

Via de EU-begroting worden er elk jaar miljarden geïnvesteerd in de Nederlandse samenleving, natuur en onderzoek.

Hoeveel draagt Nederland bij?

De jaarlijkse bijdrage aan de EU bedraagt ruim 1% van de nationale welvaart. Nederland heeft in 2020 5,846 miljard euro bijgedragen; in 2021 zal het naar verwachting 7,937 miljard bijdragen.

Daarnaast staan de EU-landen ook een deel van de douanerechten af aan de EU. Nederland mag 20 % van de inkomsten uit douanerechten houden.De douanerechten moeten bedrijven van buiten de EU betalen om toegang te krijgen tot de Europese markt, bijvoorbeeld via de haven van Rotterdam. Die inkomsten komen wettelijk aan de EU toe, maar worden geïnd door Nederland, tegen een administratieve vergoeding. In 2020 haalde Nederland 3,175 miljard euro aan douanerechten op voor de EU.

Fact check: de EU-begroting

Lees meer over de EU-begroting

Waarin investeert de EU in Nederland?

Het EU-budget wordt bijna volledig in de lidstaten geïnvesteerd, via subsidies en leningen. In 2020 investeerde de EU 2,735 miljard euro in Nederland, waaronder:

  • 1,47 miljard euro (53,6%) voor groei en banen, inclusief innovatiesteun en wetenschappelijk onderzoek
  • 857,8 miljoen (31,4%) voor landbouw, plattelandsontwikkeling en natuur
  • 319,2 miljoen (11,7%) voor veiligheid

De ontvangers van EU-steun in Nederland zijn onder meer agrariërs, studenten, wetenschappers, MKB-bedrijven, verenigingen, steden, regio’s. Nederlandse onderzoekers en bedrijven ontvangen meer innovatiesteun dan de meeste andere Europese landen.

Verder ondersteunt de EU ook enkele grote infrastructuurprojecten in Nederland, zoals de renovatie van de Afsluitdijk, de uitbouw van laadlocaties voor elektrische auto’s, of betere spoorverbindingen in de haven van Rotterdam.

De EU heeft ook de afgelopen jaren via de Europese Investeringsbank ook bijna een miljard euro besteed aan de modernisering van Nederlandse ziekenhuizen, zoals bijvoorbeeld het Isala-ziekenhuis in Zwolle of het Amphia-ziekenhuis in Breda.

Overzicht van alle Nederlandse organisaties die EU-steun ontvangen

2021-2027: Investeringen in herstel en veerkracht

Vanwege de COVID-19-pandemie heeft de Europese Unie de begroting voor de periode 2021-2027 versterkt met het tijdelijke herstelinstrument NextGenerationEU. 

In totaal zal er 1,8 biljoen euro in de wederopbouw van Europa na COVID-19 worden gestoken. En dat zal een groener, digitaler en veerkrachtiger Europa worden.

Lees meer over aan Nederland toegewezen middelen op de webpagina over het EU-herstelplan, waarbij het om NextGenerationEU draait. 

Lees ook:  wie stelt de EU-begroting op en controleert de besteding?