Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie

EU-herstelplan

Het herstel van de economische, financiële en sociale gevolgen van de COVID-19 pandemie is volop aan de gang mede door het doortastend optreden van de nationale overheid en de EU.

Wat doet het Europees herstelplan voor Nederland?

NextGenerationEU, het tijdelijke herstel instrument van de EU, geeft geld om te investeren in ruil voor hervormingen. Bovendien worden de investeringen gericht op sectoren waar Nederland veel belang aan hecht vooral op gebied van de groene - en digitale transitie. Ook de Nederlandse landbouwers kunnen rekenen op steun van de EU om hun boerderijen voor te bereiden op de toekomst.

  • Nederland krijgt € 4,7 miljard aan subsidies uit de Faciliteit voor herstel en veerkracht. Er is ook € 443 miljoen beschikbaar in 2021 uit REACT-EU en € 567 miljoen uit het Rechtvaardig Transitiefonds (JTF).
  • Nederland zal ook bijna € 1.3 miljard in cohesie-middelen ontvangen uit het reguliere EU meerjarenbudget, evenals € 5 miljard in directe betalingen van het Europees Landbouwgarantiefonds. Er zal ook € 0.5 miljard beschikbaar zijn uit het Europees Landbouwfonds voor Rurale Ontwikkeling.
  • De Commissie keurde ook enkele Nederlandse staatssteunmaatregelen goed om sectoren die door de COVID pandemie getroffen waren te helpen. Ook keurde de Commissie eind 2020 het SDE++ schema goed waarmee de Nederlandse overheid € 30 miljard subsidies vrijmaakt voor projecten om de CO2 uitstoot te verminderen.

Meer informatie:

Over REACT-EU: Eerste steunmaatregelen in Nederland goedgekeurd

Over Europese regionale investeringsfondsen 

Overeind krabbelen na de coronacrisis

 

Uitvoering van het herstelplan voor Nederland

De EU-ministers van Economische Zaken en Financiën hebben het Nederlandse herstelplan goedkeurd op 4 oktober 2022. Nederland krijgt tot € 4,7 miljard aan subsidies uit het EU-herstelfonds voor economisch herstel na de coronapandemie en de groene en de digitale transitie. Lees verder.

Eerste betaling aan Nederland uit het EU-coronaherstelfonds

Nederland krijgt de eerste betaling van 1,3 miljard euro uit het EU-coronaherstelfonds na een positieve, voorlopige beoordeling van de Europese Commissie. Lees verder.

Het verzoek van Nederland om nationaal EU-herstelplan te herzien met aanvullende  is goedgekeurd door de EU-landen

De Europese Raad heeft op 24 oktober 2024 een positief oordeel geveld over het gewijzigde herstel- en veerkrachtplan van Nederland. De wijziging vond plaats i.v.m. REPowerEUNL, dat is het EU-plan om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen uit Rusland. Hierbij draait het om betaalbare, veilige en duurzame energie voor Europa.

Subsidies voor energiebesparende maatregelen

De maatregelen betreffen de opschaling van de reeds in het plan opgenomen Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE). Bedrijven en huishoudens kunnen profiteren van deze subsidieregeling voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Daarnaast stelt Nederland nieuwe maatregelen voor om de congestie op het elektriciteitsnet aan te pakken, de uitbreiding ervan te vergemakkelijken en vergunningverlening voor hernieuwbare energieprojecten te vereenvoudigen.

Met deze extra maatregelen kan Nederland aanspraak maken op aanvullende EU financiering (giften) van € 735 miljoen, bovenop het reeds ter beschikking staande totaalbedrag van € 4.7 miljard voor het bestaande Herstel-en Veerkrachtplan.

Bekijk op de interactieve kaart wat er in Nederland nog meer wordt gedaan met geld uit het EU-herstelfonds:

Achtergrondinformatie over het herstelplan voor Europa

Wat houdt het herstelplan voor Europa in?

De EU-langetermijnbegroting, waarvan het budget vanwege de coronacrisis werd verhoogd, bepaalt dat meer dan de helft van het herstelbudget naar modernisering gaat: onderzoek en innovatie, de groene en de digitale transitie, en paraatheid, herstel en veerkracht.

Met dit pakket blikt de EU vooruit: volgens de Europese Green Deal wordt het gebruikt om de klimaatverandering tegen te gaan en de biodiversiteit te beschermen. 30% van de EU-begroting gaat naar deze prioriteiten.

NextGenerationEU levert een extra injectie van 806,9 miljard op. Daarvan wordt 723,8 miljard euro via de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) uitgekeerd in de vorm van leningen en subsidies voor hervormingen en investeringen in de EU-landen.

De Europese Commissie heeft ook een instrument voor technische ondersteuning (TSI) geïntroduceerd om EU-landen op maat gesneden expertise te bieden bij het ontwerpen en uitvoeren van nationale hervormingen om groei te stimuleren. Lees verder over het TSI en enkele van de Nederlandse hervormingsprojecten die worden ondersteund.

Het Europees semester, het kader voor de coördinatie van en het toezicht op het economisch beleid, is eveneens aangepast, omdat het nauw gekoppeld is aan de faciliteit voor herstel en veerkracht. Het moet ervoor zorgen dat het herstel in elk land samengaat met hervormingen.

Om toegang te krijgen tot middelen uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit stellen de EU-landen een nationaal herstel- en veerkrachtplan op. Er moet minstens 37% van de uitgaven worden uitgetrokken voor klimaatinvesteringen en 20% voor digitale investeringen en hervormingen. Dat moet uiterlijk in 2026 zijn uitgevoerd.