Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel28 juli 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Europese goedkeuring voor Nederlandse staatssteunregeling van € 246 miljoen euro voor productie van hernieuwbare waterstof

De Europese Commissie heeft de Nederlandse steunmaatregel van € 246 miljoen goedgekeurd voor de productie van hernieuwbare waterstof.  Deze regeling voldoet aan de Europese regels voor staatssteun.

Waterstof als een duurzame energiebron

Nederlandse regeling

Nederland had de Commissie op de hoogte gesteld van het voornemen om een regeling van 246 miljoen euro in te voeren om de productie van hernieuwbare waterstof te ondersteunen voor meer elektrolysecapaciteit van het land.


Aanbesteding voor bedrijven

De regeling zal de bouw van ten minste 60 MW elektrolysecapaciteit ondersteunen. De steun zal worden toegekend via een aanbestedingsprocedure die naar verwachting in 2023 zal worden afgerond. De aanbesteding staat open voor ondernemingen, die in Nederland een waterstofproductie-eenheid exploiteren of willen bouwen en exploiteren. Het gaat om bedrijven uit de EU-landen of  Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. 

De steun zal de vorm aannemen van een rechtstreekse subsidie voor een periode van 7 tot 15 jaar. Begunstigden moeten aantonen dat zij voldoen aan de EU-criteria voor de productie van hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong, zoals uiteengezet in EU-wetgeving. Dit houdt onder meer in dat wordt:

  • bijgedragen aan de uitrol of financiering van de extra hernieuwbare elektriciteit die nodig is voor de productie van hernieuwbare waterstof die binnen de maatregel wordt ondersteund;
  •  bijgedragen aan de inspanningen van Nederland om 500 MW elektrolyse-capaciteit te bereiken in 2025 en 3-4 GW tegen 2030. Zij zal ook de ambities van de EU ondersteunen om in de EU tegen 2024 ten minste 6 GW aan elektrolyse-installaties voor hernieuwbare waterstof met een productie van tot 1 miljoen ton hernieuwbare waterstof te installeren en tegen 2030 ten minste 40 GW met een productie van tot 10 miljoen ton binnenlandse hernieuwbare waterstof.
     


Jaarlijks 55 kiloton minder CO2

Nederland verwacht dat de regeling ertoe zal leiden dat het equivalent van ongeveer 55 kiloton CO2 elk jaar tot 2030 wordt vermeden. Wat bijdraagt aan de inspanningen van Nederland om zijn broeikasgasemissies tegen 2030 met 55 % te verminderen en tegen 2050 klimaatneutraliteit t.o.v. het niveau van 1990.

Concurrentieverstoring tot een minimum beperkt

Deze Nederlandse regeling van 246 miljoen euro is een voorbeeld van dat er in de EU wordt samengewerkt aan een koolstofvrije toekomst van Europa. Dit zal de productie van hernieuwbare waterstof helpen opvoeren en de vergroening vergemakkelijken van sectoren die anders moeilijk koolstofvrij te maken zijn. De steun zal de meest kosteneffectieve projecten ondersteunen. En dit terwijl mogelijke concurrentieverstoringen tot een minimum worden beperkt. Meer weten? Lees het volledige persbericht over de bevindingen van de Europese Commissie.

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
28 juli 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland