Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie

Betrouwbare verbintenissen: Hoe Global Gateway ons leidt naar een vrije en open wereld

Geschreven door: Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie en Kaja Kallas, premier van Estland

De oorlog in Oekraïne, de pandemie en aanvallen op kritieke infrastructuur hebben de kwetsbaarheid van de wereldeconomie blootgelegd. Om onze veiligheid te waarborgen moeten we afhankelijkheid vervangen door evenwichtige partnerschappen. We moeten zakendoen met hen die we kunnen vertrouwen, niet met partners die ons vertrouwen beschamen. Samen staan we sterk, als democratieën tegen autocratie, om onze waarden te verdedigen en de toekomst vorm te geven. 

300 miljard euro

Dit is de inzet van Global Gateway, het investeringspakket van de Europese Unie van 300 miljard euro om de internationale en economische internationale orde opnieuw te verankeren. Het is bijna een jaar geleden gelanceerd en belichaamt een aanpak die Estland al langer bepleit: betrouwbare verbintenissen. Een aanpak die urgenter is geworden door de ongerechtvaardigde agressie en de grove schending van internationaal recht door Rusland.

Wij vervangen de Russische fossiele brandstoffen en voorkomen nieuwe afhankelijkheden. Wij bevorderen een open en veilige digitale samenleving die onze waarden weerspiegelt. Op deze weg staan we voor een keuze: zijn we bereid een prijs te betalen voor vertrouwen, of niet? De boodschap van Europa is duidelijk: aan vertrouwen hangt een prijskaartje, maar dat is het waard.

Van woorden naar daden

De drie Baltische staten, en andere landen in Midden- en Oost-Europa, begrijpen al jaren wat Poetin werkelijk van plan is en hebben gewaarschuwd dat Rusland geen betrouwbare energiepartner is. Estland is, samen met anderen, al lang voor de grootschalige invasie van het Kremlin in Oekraïne begonnen met de ontkoppeling van Russische energie. In deze landen is geïnvesteerd in hernieuwbare energie, LNG-terminals en interconnectoren. Met RePowerEU volgt nu heel Europa hun voorbeeld, om een einde te maken aan de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen.

De huidige crisis laat de kracht van de EU zien. We hebben eensgezind, snel en vastberaden gehandeld. De sancties tegen Rusland leggen de oorlogseconomie lam en Oekraïne boekt winst op het slagveld. De NAVO is sterker dan ooit tevoren. Maar de oorlog is nog lang niet voorbij. Om de overwinning van Oekraïne veilig te stellen moeten de EU en haar bondgenoten gewicht in de schaal leggen om de geopolitieke en economische orde in de richting van openheid, samenwerking en vrijheid te bewegen. Global Gateway is het juiste instrument voor deze taak.

Naar betrouwbare partnerschappen

Global Gateway is de belofte van Europa om een positieve samenwerking aan te gaan met onze buurlanden en mondiale partners. Autocratieën streven ernaar invloedssferen te creëren en ongezonde afhankelijkheden te verdiepen. Wij willen daarentegen partnerschappen opbouwen op basis van toekomstvisies. Wij willen de digitale en groene economie van morgen opbouwen en onze partners verbinden met Europa - inclusief onze oostelijke buurlanden.  De EU financiert bijvoorbeeld nieuwe economische corridors en energie-infrastructuur om de Westelijke Balkan dichter bij de EU te brengen. In Namibië en Chili bouwen we win-winrelaties met investeringen in hernieuwbare energiebronnen en groene waterstof. En met de aanleg van digitale infrastructuur, zoals een nieuwe glasvezelkabel onder de Zwarte Zee, helpen we met de internettoegang in de Kaukasus en Centraal-Azië.

Platform voor coördinatie

Dit is het moment van de waarheid. We moeten de uitdaging aangaan en een sterke coalitie opbouwen, tegen historisch revisionisme. Estland heeft het Team Europe Partnerships Portal ontwikkeld voor de EU en haar lidstaten, om onze partners te betrekken bij de Global Gateway. De digitale top van deze week in Tallinn is een oproep voor democratieën om samen betrouwbare verbintenissen te scheppen, vrijheid en democratie te handhaven en te laten zien dat we er voor de lange termijn zijn - voor Oekraïne, voor vrede en de toekomst van onze open en eerlijke internationale orde.