Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie

Visafval wordt schoenenleer

Met zijn bedrijf Living Foods werkt Timo ter Voort aan innovaties in de agro- en foodsector.

Ik was verbaasd over de hoeveelheid slachtafval die daar werd weggegooid. Zo’n 45% van de vis wordt niet gebruikt. Dat is niet meer van deze tijd, zulke voedselverspilling. Dus heb ik acht bedrijven uit Noord-Nederland bijeengebracht, allemaal met hun eigen expertise. Samen kijken we wat we kunnen doen met dat afval. Dat levert allemaal deelprojecten op.

Zo worden er eiwitten uit de vishuiden gehaald, die vervolgens weer in andere producten gebruikt kunnen worden. En ze maken leer van vishuiden, dat wordt gebruikt voor schoenen en kleding.

Dat is gek genoeg ons meest succesvolle project. Je kunt wel een mooi product bedenken, maar als het te duur is om te gebruiken dan slaat het niet aan. Het looien van vishuiden is zowel technisch als financieel een haalbaar project.

Innovatie zit in mijn bloed. Ik wil de hoogst haalbare kwaliteit op de meest duurzame manier. In de agro- en foodsector valt nog veel winst te behalen. De landbouw is aartsconservatief en dat staat innovatie in de weg. We onderzoeken welke kansen er liggen voor ondernemers, doen proeven en verkennen de markt. Iedereen die iets doet binnen de visketen zit bij ons aan tafel. De vissers, de fabrikanten, de visverwerking, de afslag, voedseltechnologen. Dat is uniek.

Timo ter Voort

Het project heeft subsidie ontvangen vanuit het Europees fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.