Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel1 augustus 2022Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Werknemers in de hele EU beter beschermd door betere en transparante arbeidsvoorwaarden

Vanaf vandaag hebben werknemers in de EU betere arbeidsrechten doordat er nieuwe EU-regels zijn ingegaan.   

medewerker
© iStock

Voortaan hebben werknemers in de hele EU recht op:

  • volledigere informatie over de essentiële aspecten van hun werk. Ze moeten die informatie tijdig en schriftelijk ontvangen;
  • een beperkte proeftijd van max. zes maanden;
  • de mogelijkheid om bij een andere werkgever te gaan werken. Een werkgever mag een werknemer niet verbieden buiten zijn werkrooster bij die werkgever voor andere werkgevers te gaan werken, en mag een werknemer die dat wel doet niet nadelig behandelen. EU-landen moeten voorwaarden kunnen vaststellen voor het gebruik van onverenigbaarheidsbeperkingen; hieronder wordt verstaan beperkingen over het werken voor andere werkgevers om objectieve redenen zoals de bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers, onder meer door beperking van de arbeidstijd, de bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, de integriteit van overheidsdiensten of het voorkomen van belangenconflicten.
  • informatie binnen een redelijke termijn over wanneer de werkzaamheden moeten worden voltooid. Dit geldt vooral voor werknemers met onvoorspelbare werktijden en oproepwerk;
  • doeltreffende maatregelen om misbruik van nulurencontracten te voorkomen;
  • een schriftelijk antwoord op een verzoek om overplaatsing naar een baan met meer werkzekerheid;
  • een kosteloze werkgerelateerde verplichte opleiding, wanneer de werkgever verplicht is voor een dergelijke opleiding te zorgen.

Deze gemoderniseerde EU-regels omvatten minimum vereisten en zorgen ervoor dat de rechten gelden voor werknemers in alle vormen van arbeid. Dat is inclusief werknemers in de meest flexibele niet-standaard- en nieuwe vormen van arbeid, zoals nulurencontracten, tijdelijk werk, huishoudelijk werk, werk op basis van vouchers of platformwerk. Voorheen waren zo’n 3 miljoen werknemers uitgesloten van deze rechten en nu is deze groep beter beschermd. Daarbij gaat het o.a. om:

  • mensen die niet voltijds werken met een contract voor onbepaalde tijd of met een contract van zeer korte duur, en
  • werknemers in nieuwe arbeidsvormen, zoals werknemers op aanvraag, werknemers op basis van vouchers en platformwerkers.
  • huishoudelijk personeel, d.w.z. werknemers die werk verrichten in of voor een privé-huishouden,

Meer weten? Lees het volledige persbericht.

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
1 augustus 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland