Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Dagelijks nieuws13 oktober 2022Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Europese afspraken kunnen het tij doen keren richting natuurherstel

Aanleiding: WWF: nog steeds nemen wereldwijd populaties wilde dieren af 

Natuur herstellen
Natuur herstellen
©iStock

Eurocommissaris Frans Timmermans (Klimaat) kwam in juni van dit jaar, namens de Europese Commissie, met nieuwe regels die voor het eerst bindende eisen voor natuurherstel stellen aan de EU-landen. Deze voorstellen liggen nu bij het Europees Parlement, Nederland en de andere EU-landen die er samen een besluit over moeten nemen. Hoe sneller zij hun onderhandelingen afronden, des te eerder kunnen we samen als Europa het tij doen keren en het natuurlijk leven op ons continent redden.

Gevaren

Het verlies van biodiversiteit brengt wilde dieren in gevaar en is een groot risico voor de voedselzekerheid en volksgezondheid. Ook in Europa staan alle ecosystemen zwaar onder druk als gevolg van klimaatverandering en andere bedreigingen, zoals overmatig gebruik van mest en chemische stoffen. Onderzoek van het Europees Milieuagentschap wijst uit dat 81 procent van door de EU beschermde leefgebieden in slechte staat verkeert. Slechts 9 procent daarvan is in de afgelopen jaren verbeterd en maar liefst 36 procent gaat verder achteruit.

Nederland

De nieuwe voorstellen zijn een opschaling van het bestaande beleid dat al zorgt voor herstel van de biodiversiteit in de EU en Nederland. Zo werd een aantal Natura 2000-gebieden in de duinen van de Nederlandse kust vergroot en hersteld. Dit zorgde voor meer zeldzame en karakteristieke soorten die in ons duinlandschap thuishoren. Bijna de helft van dit project werd bekostigd met Europees geld.

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
13 oktober 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland