Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel19 juni 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Eerlijke en eenvoudige belastingheffing: betere bronbelastingprocedures zullen grensoverschrijdende investeringen stimuleren en belastingmisbruik helpen bestrijden

De Europese Commissie heeft vandaag nieuwe regels voorgesteld om bronbelastingprocedures in de EU efficiënter en veiliger te maken voor beleggers, financiële intermediairs (bv. banken) en nationale belastingdiensten in de EU.

Dit moet eerlijkere belastingheffing bevorderen, belastingfraude bestrijden en grensoverschrijdende investeringen in de hele EU ondersteunen.


De term “bronbelasting” verwijst bijvoorbeeld naar een situatie waarin een in een EU-lidstaat gevestigde belegger belasting verschuldigd is over de rente of dividenden in een andere lidstaat. Dit komt vaak voor bij grensoverschrijdende beleggers. Om dubbele belastingheffing te voorkomen, hebben veel EU-lidstaten in dit soort gevallen verdragen ondertekend die voorkomen dat dezelfde persoon of onderneming tweemaal wordt belast. Dankzij deze verdragen kan een grensoverschrijdende belegger vragen de in een andere lidstaat te veel betaalde belasting terug te krijgen,

Bronbelastingprocedures verschillen nu per EU-land

maar die procedures zijn vaak lang, duur en omslachtig, waardoor beleggers gefrustreerd raken en grensoverschrijdende investeringen in de EU worden ontmoedigd. Op dit moment verschillen de bronbelastingprocedures enorm per lidstaat. Beleggers hebben te maken met meer dan 450 verschillende formulieren in de hele EU, waarvan de meeste alleen in de nationale taal beschikbaar zijn. Uit de cum/ex- en cum/cum-schandalen is ook gebleken hoe de terugbetalingsprocedures kunnen worden misbruikt: de belasting heeft hier in de jaren 2000 tot 2020 naar schatting 150 miljard euro door verloren.

Dit is wat  de Commissie voorstelt:

  1. een gemeenschappelijke Europese digitale fiscale woonplaatsverklaring zal de procedures voor bronbelastingvermindering sneller en efficiënter maken;
  2. twee versnelde procedures in aanvulling op de bestaande standaard teruggaafprocedure: een procedure voor “vermindering aan de bron” en een systeem van “snelle teruggaaf”, waardoor het proces van vermindering in de hele EU sneller en meer geharmoniseerd zal worden;
  3. met een gestandaardiseerde rapportageverplichting zullen de nationale belastingdiensten over de nodige instrumenten beschikken om na te gaan of iemand in aanmerking komt voor het verlaagde tarief en om mogelijk misbruik op te sporen.

Meer weten? Lees het volledige persbericht voor uitgebreide informatie.

Bijzonderheden

Datum publicatie
19 juni 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland