Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel5 juli 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Een nieuwe EU-bodemwet voor een gezonde bodem tegen 2050!

De Europese Commissie is met een voorstel gekomen voor een wet over bodemmonitoring. Dat zal  de EU op een traject naar gezonde bodems tegen 2050 zetten.

Soil health

60 tot 70 % van de bodems in de EU is momenteel ongezond. Bovendien wordt jaarlijks een miljard ton grond door erosie weggespoeld, waardoor de resterende bovenste vruchtbare laag snel verdwijnt. De kosten in verband met bodemaantasting worden geraamd op meer dan 50 miljard euro per jaar.

Tegen 2050 moet de bodem in de EU gezond zijn. Wat in lijn is de EU-klimaatdoelen om alle verontreiniging tot nul terug te dringen.

Het voorstel voor de allereerste EU-wetgeving over bodems omvat:

  • een uniforme  definitie van bodemgezondheid voor de hele EU
  • voorziet in een alomvattend en samenhangend monitoringkader 
  • bevordert duurzaam bodembeheer als de norm
  • sanering van verontreinigde locaties.

Het voorstel verlangt ook van de EU-landen dat zij onaanvaardbare risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu in verband met bodemverontreiniging aanpakken, op basis van het beginsel dat de vervuiler betaalt. De EU-landen zullen verontreinigde locaties moeten identificeren, onderzoeken, beoordelen en saneren.

 Meer weten? Lees het volledige persbericht voor uitgebreide informatie of de factsheet.

Bijzonderheden

Datum publicatie
5 juli 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland