Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel21 februari 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 2 min

Acties voor meer duurzaamheid in de visserijsector nodig om klimaatdoelen te halen

Aerial views of the Adriatic Sea

Doelen:

 • Doorgaan met herstellen van visbestanden tot duurzame, beschikbaarheid van vis op lange termijn en welvaart voor vissers en gemeenschappen.
 • Klimaatverandering heeft negatieve gevolgen voor visserij- en aquacultuuractiviteiten. Deze gevolgen moeten worden verminderd. Door bescherming van 30% van de EU-zeeën beschermen, waarvan 10% strikt beschermd tegen 2030 zoals bepaald in het biodiversiteitsplan van de EU.
 • Inzetten op meer energie-efficiëntie in de sector, de sector moet minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en klimaatneutraal tegen 2050.
 • Het beroep van de visser aantrekkelijker maken.

Waarom?

Dankzij het gemeenschappelijk visserijbeleid worden zijn er meer visbestanden, maar er zijn meer inspanningen nodig. Sommige gebieden van de EU-zeeën zijn beschermd, maar dat is niet genoeg om het grote verlies aan biodiversiteit aan te pakken.

Ook is de visserijsector afhankelijk van fossiele brandstoffen en dat maakt de sector ook kwetsbaar voor de schommelingen van de energieprijzen. Bij een stijging van 10 eurocent van de brandstofprijzen daalt de jaarlijkse brutowinst in de hele visserijsector met meer dan 185 miljoen euro in  de EU. In 2018 stootte de sector  5,2 miljoen ton CO2 uit wat nog steeds te veel is.

59% van de vissers is tussen 40 en 64 jaar. De vissers op de vissersvloten in de EU vergrijzen. Het is noodzakelijk om het beroep aantrekkelijk te maken voor jongere generaties.


Belangrijkste maatregelen

 • Pact voor de visserij en de oceanen” om het gemeenschappelijk visserijbeleid volledig uit te voeren en samen te werken aan een toekomstvisie met nationale autoriteiten, vissers, producenten, regionale adviesraden en wetenschappers.
 • Doelen behalen over de maximale duurzame opbrengst (MDO) in alle zeegebieden.
 • Meer transparantie over de criteria voor de toewijzing van vangstmogelijkheden (quota) op nationaal niveau.
 • Start van een EU-breed verkennend project over "Vissers van de toekomst" om na te gaan welke veranderingen op lange termijn van invloed zijn op de werkgelegenheid voor vissers en hun rol in de maatschappij.
 • Geleidelijke afschaffing van bodemvisserij met gesleept tuig tussen nu en 2030 in alle beschermde mariene gebieden niet toe te staan. Dit om de zeebodem en mariene soorten te beschermen.
 • Innovatieve oplossingen gebruiken om selectiever te vissen en het effect van bijvangsten op gevoelige soorten te beperken.
 • Bruggen slaan tussen visserij- en milieuautoriteiten via een gezamenlijke groep.
 • Een partnerschap voor energietransitie opzetten om de uitdagingen van de sector op het gebied van energietransitie aan te pakken met alle  belanghebbenden als vissers, aquacultuurproducenten, havenexploitanten, scheepsbouwers, energieproducenten, autoriteiten en brancheorganisaties.
 • Begeleiding van de sector bij de beschikbare financieringsinstrumenten voor de invoering van nieuwe energietechnologieën zoals het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur.

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
21 februari 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland