Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
De Europese vlag wappert
© EU
Na de Europese verkiezingen

Wat gebeurt er nu?

Inwoners van Nederland en de rest van de EU hebben hun stem laten horen met een gang naar de stembus tussen 6 en 9 juni.  Daarmee zijn de leden van het Europees Parlement rechtstreeks gekozen voor de periode 2024-2029.

Maar wat gebeurt er daarna? Er moet immers ook een nieuwe Europese Commissie komen en een nieuwe voorzitter van de Europese Raad. De leden van de Europese Commissie en de voorzitter van de Europese Raad worden indirect gekozen. Dit is hoe het nu verder gaat na de verkiezingen:
 

Tijdlijn over de Europese verkiezingen

 1. Vanaf 10 juni
  Samenstelling van de politieke groepen en hun leiders.
 2. 17 juni
  Informele Europese Raad

  (Start gesprekken benoeming Commissievoorzitter.)

 3. 19 juni
  Openbare vaststelling uitslag verkiezingen door Kiesraad.
 4. 27 - 28 juni
  Europese Raad

  (Eerst mogelijke datum nominatie Commissievoorzitter en vaststelling Strategische Agenda).

 5. 3 juli
  Plenair besluit toelating gekozen Nederlandse leden EP.
 6. 16 - 19 juli
  Installatie nieuwe leden EP.
 7. 18 juli 2024
  EC-voorzitter gekozen door het Europees Parlement.
 8. 22 - 25 juli
  Samenstelling nieuwe commissies EP, verkiezing voorzitters commissies.
 9. aug. – sept.
  Voordracht Nederlandse kandidaat-EU-commissaris.

  Om lid te kunnen worden van de Europese Commissie moet iemand eerst worden voorgedragen door zijn of haar EU-land.

 10. okt. - nov.
  Voorlopige portefeuilleverdeling Commissie en hoorzittingen kandidaatcommissarissen in EP.

  Een kandidaat-voorzitter selecteert potentiële vicevoorzitters en andere leden van de Commissie o.b.v. voorstellen van de EU-landen. De voordrachten moeten door alle staatshoofden en regeringsleiders in de Europese Raad worden goedgekeurd.

 1. 25 - 28 november
  Eerst mogelijke stemming over de voltallige Europese Commissie in EP.
 2. 1 december
  Aantreden nieuwe voorzitter Europese Raad.
 3. 1 december
  Eerst mogelijke datum aantreden nieuwe Europese Commissie voor 5 jaar.
 4. 16-19 december 
  Presentatie van de Europese Commissie.

  Formele bekrachtiging door het Europees Parlement.