Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel12 november 2021Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 4 min

Nederland weer een van de innovatiekoplopers in de EU-ranking

Nederland staat weer op de vierde plaats van de 27 EU-landen in EU-index van de digitale economie en maatschappij 2021(DESI).

State of the Union Address 2021 - Illustrations

Nederland blijft dus een van de best presterende landen in Europa, met een breed gebruik van digitale technologieën in ondernemingen en veel onlinediensten, en met grote basis- en geavanceerde digitale vaardigheden.

Europese ranking digitale prestaties EU-landen

 

Dit blijkt uit de resultaten die de Europese Commissie vandaag heeft gepubliceerd over het DESI-rapport. Daarin wordt er jaarlijks gekeken of de EU-landen vooruitgang hebben geboekt op het gebied van: digitaal concurrentievermogen, menselijk kapitaal, breedbandconnectiviteit, de integratie van digitale technologieën door bedrijven en digitale openbare diensten.


De DESI 2021-rapporten bevatten voor het grootste deel gegevens van het eerste of tweede kwartaal van 2020 en bieden enig inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in de digitale economie en samenleving tijdens het eerste jaar van de COVID-19-pandemie. Het effect van COVID-19 op het gebruik en aanbod van digitale diensten en de resultaten van het beleid dat sindsdien is uitgevoerd, worden echter niet in de gegevens vastgelegd en zullen in de editie van 2022 beter zichtbaar zijn.

De belangrijkste conclusie dit jaar is dat alle EU-landen vooruitgang hebben geboekt maar dat ze een tandje bij moeten zetten. Dit om samen de doelen voor digitale transformatie tegen 2030 in Europa te kunnen behalen.

Inzet Nederland

De Nederlandse Digitaliseringsstrategie is nog steeds een degelijk politiek en strategisch fundament voor de digitale ambities van het land:
1) meedoen in de voorhoede en kansen benutten
2) iedereen doet mee en we werken samen 
3) vertrouwen in de digitale toekomst.

Met als focusgebieden:

 1. kunstmatige intelligentie (AI);
 2. beter en verantwoord gebruik van data;
 3. digitale overheid;
 4. digitale connectiviteit;
 5. igitale veiligheid en weerbaarheid;
 6. digitale vaardigheden en inclusie.

De Europese en internationale aspecten zijn integraal onderdeel van de strategie, en nieuwe thema's als duurzaamheid krijgen meer aandacht. Om de bevolking op toekomstige ontwikkelingen voor te bereiden, is Nederland tot slot onder de titel “Digitalisering 2030” gestart met een toekomstverkenning naar de belangrijke economische, technologische en maatschappelijke trends die van invloed zijn op de digitale transitie en omgekeerd. Nederland heeft in 2020 belangrijke stappen gezet op weg naar uitbreiding en betere coördinatie van bestaande projecten en initiatieven om menselijk kapitaal te stimuleren, en naar verbetering van basis- en geavanceerde digitale vaardigheden voor de hele bevolking.

Aandachtspunten uit de DESI-ranking voor Nederland:

 • Digitale vaardigheden en inclusie: meer aandacht aan tekorten IT-specialisten
  Hoewel het aandeel specialisten in de beroepsbevolking boven het gemiddelde in de EU ligt, is het aandeel afgestudeerde ICT’ers het op vier na laagste in de EU. Meer aandacht moet worden geschonken aan huidige en toekomstige tekorten aan digitaal vaardige professionals (bijvoorbeeld in AI, data- en cyberbeveiliging) en aan het overbruggen van de genderkloof.
   
 • Connectiviteit: tarieven voor breedband hoger dan EU-gemiddelde
  Nederland behoort tot de best presterende landen als het gaat om connectiviteit en bezet in de EU een tweede plaats. Er waren duidelijke verbeteringen in de 5G-dekking maar over de gehele lijn ligt de 5G-gereedheid nog onder het gemiddelde in de EU. Dat vraagt blijvende aandacht, en dat geldt ook voor de breedbandtarieven in het land, die nog steeds hoger zijn dan het gemiddelde in de EU.
   
 • Integratie van digitale technologieën: gebruik AI-technologie iets lager dan EU-gemiddeld
  Nederland staat in de EU op de vijfde plaats als het gaat om de integratie van digitale technologie. 75 % van het midden- en kleinbedrijf (mkb) in Nederland heeft ten minste een basisniveau van digitale intensiteit, en dat is de op drie na hoogste score in de EU. Voor grote ondernemingen is dat 95 %. In vergelijking met vorig jaar zien we een lichte stijging van het percentage ondernemingen dat big data en cloudtechnologie gebruikt. Het percentage ondernemingen dat AI-technologie gebruikt is iets lager dan het gemiddelde in de EU.

  De oprichting van het Nationaal Groeifonds is een welkome ontwikkeling. Dit fonds heeft een waarde van 20 miljard euro en is bedoeld voor infrastructuur, innovatie en O&O, waarbij een aanzienlijk deel is bestemd voor AI, infrastructuur voor gezondheidsdata, digitale educatietechnologie en kwantumtechnologie.
   
 • Digitale Openbare Diensten: nationale plannen moeten blijven aansluiten bij de Europese benadering
  Nederland is een van de EU-landen die over de gehele lijn beter presteren op het gebied van digitale openbare diensten en staat in de EU op een achtste plaats. Gewaarborgd moet worden dat lokale en regionale digitale openbare diensten goed aansluiten binnen het land en op elkaar.  Nationale strategieën voor digitale openbare diensten moeten ook blijven aansluiten bij de EU-benadering.

Duidelijker plan voor digitale investeringen en hervorming nodig
Het is van belang dat Nederland ambitieus blijft in zijn digitale transformatie en zichzelf blijft meten met de andere koplopers op het gebied van digitalisering. De economie en samenleving in Nederland zijn sterk afhankelijk van open handel, en samenwerking met Europese partners moet over en weer iets opleveren. Daarom zou het land baat hebben bij een duidelijkere strategie voor zijn inzet in de hele EU voor digitale investeringen en hervormingen, vooral wat betreft mogelijke raakvlakken met het Europees Herstelplan NextGenerationEU en de Faciliteit voor herstel en veerkracht.

Meer weten? Lees het volledige persbericht.

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
12 november 2021
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland