Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel29 oktober 2021Leestijd: 3 min

Nederland tussen de 73 onderzoeksprojecten waarvoor 1 miljard euro financiering is toegekend i.v.m EU-klimaatdoelen

De Commissie heeft 73 projecten geselecteerd voor financiering i.v.m de Europese Green Deal-oproep, ter waarde van 1 miljard euro. Daar zitten ook Nederlandse projecten tussen.

Boat lifts

Dit was de laatste oproep in het kader van Horizon 2020, het EU-onderzoeks- en innovatieprogramma voor 2014-2020. De oproep moet ertoe leiden dat de Europese Green Deal-doelen om een klimaatneutraal Europa te worden tegen 2050, sneller worden gehaald. Zo reageert de EU op de klimaatcrisis, bestrijdt zij het verlies van biodiversiteit en draagt ze tegelijk bij aan een voor iedereen eerlijk en duurzaam herstel na de coronacrisis.

"Ik ben onderzoekers dankbaar voor hun enthousiaste reactie op de Europese Green Deal-oproep in het kader van Horizon 2020. Zij zoeken naar concrete oplossingen voor de overgang naar een klimaat-neutrale samenleving en een duurzaam herstel. Ik zie uit naar de concrete resultaten van de geselecteerde projecten voor de Europese burgers", aldus Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugdzaken.   

De Commissie had in september 2020 een subsidieoproep gepubliceerd om Europese onderzoekers en vernieuwers aan te zetten om mee te werken aan een van de topprioriteiten van de Commissie. De oproep ging over de hoofdthema’s van de Green Deal en effent de weg voor verder onderzoek en verdere vernieuwing via Horizon Europa, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU voor de periode 2021-2027. Klik hier voor meer informatie.

Dit zijn enkele voorbeelden van Europese projecten waarbij Nederland betrokken is:

  • Burgers betrekken bij de strijd tegen klimaatverandering en bij milieubescherming door onderwijs, ‘citizen science’, observatie en burgerparticipatie

Projectnaam: I-CHANGE

In het kort:
Klimaatverandering vormt de ernstigste bedreiging voor het menselijk welzijn en duurzame ontwikkeling. Dit heeft grote gevolgen voor onze gezondheid, economische groei en veiligheid, op Europees grondgebied en in de rest van de wereld. Het I-CHANGE-project (Individual Change of HAbits Needed for Green European transition) moet burgers actief betrekken bij de aanpak van klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en milieubescherming in het kader van de Europese Green Deal, het Europees Klimaatpact en de Europese Biodiversiteitsstrategie voor 2030.

Het algemene leidende concept is dat burgers en het maatschappelijk middenveld een centrale rol spelen bij de vormgeving van milieubescherming en klimaatactie en dat hun directe betrokkenheid essentieel is om te komen tot daadwerkelijk duurzamer gedrag.

I-CHANGE vormt een nieuw model in de vorm van een multidisciplinaire en participatieve aanpak: verbetering van de bruikbaarheid van gegevens

  • burgers de gevolgen van menselijke activiteiten voor het milieu tonen; actieve participatie van burgers
  • burgers actief betrekken door een reeks ‘Living Labs’ (LLs) in verschillende sociaaleconomische situaties; bewustmaking van klimaatverandering
  • burgers inlichten over de wetenschappelijke processen die aan de basis liggen van klimaatverandering en milieubescherming.

Totale kosten: € 5 234 117,5
Aangevraagde subsidie: € 4 949 998

  • Groene luchthavens en havens als multimodale hubs voor duurzame en slimme mobiliteit

Projectnaam: TULIPS

In het kort:
Luchthavens gaan een belangrijke rol spelen bij de overgang naar klimaatneutrale luchtvaart. Duurzame energieproductie en duurzaam energiegebruik (zowel in de lucht als op het land) en een verschuiving naar diverse soorten groenere vervoersopties zullen leiden tot lagere broeikasgassen uitstoot en betere lokale luchtkwaliteit rond luchthavens.

TULIPS is een consortium van 29 partners dat wordt ondersteund door een externe adviesraad. Het moet de invoering van innovatieve en duurzame technologieën voor lagere uitstoot van verontreinigde stoffen op luchthavens versnellen. Alleen al op de luchthaven Schiphol zal TULIPS naar schatting 800 kiloton per jaar aan CO2-besparing opleveren, uitgaande van de verwachte uitkomst van de 17 demonstraties voor 2025, met verdere besparingen naarmate de technologie verder wordt ingevoerd.

17 real-life demonstraties van groene luchthaveninnovaties (technologisch, niet-technologisch en sociaal) zullen worden uitgevoerd op Lighthouse Schiphol, en op de partnerluchthavens van Oslo, Turijn en Larnaca. Het meten en kwantificeren van de voordelen en het voorspellen van hun impact op de EU-klimaatdoelen, mochten ze op grote schaal worden ingevoerd op Europese luchthavens, moet leiden tot praktische stappenplannen. Daarin staan dan hoe deze technologieën en plannen moeten worden ingezet op luchthavens van verschillende grootte (van internationale hubs tot regionaal niveau), rekening houdend met economische, geografische en politieke omstandigheden in Europa en daarbuiten.

TULIPS staat onder meer voor:

a) verbeterde overgang naar diverse type vervoersmiddelen, die op elkaar aansluiten voor passagiers en vracht, vermindering van verkeersopstoppingen en naadloze groene reismogelijkheden
b) verbeterde infrastructuur aan de luchtzijde voor toekomstige elektrische/hybride vliegtuiginfrastructuur,
c) slimme energieoplossingen voor het beheer van luchthavenactiviteiten
d) integratie van waterstof-brandstofceltechnologie in de huidige grondondersteuningsapparatuur,
e) grootschalige levering van duurzame brandstof in combinatie met de oprichting van een Europees clearinginstituut
f) circulaire economie
g) UFP-mitigatie. 

Totale kosten: € 31 796 272,75
Gevraagde subsidie: € 24 997 762,89

Meer weten? Bekijk alle 73 projecten of bezoek de speciale website voor alle onderzoeksprojecten ooit.

Bijzonderheden

Datum publicatie
29 oktober 2021