Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel2 juni 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Maritieme veiligheid: voorstellen voor een schone en moderne scheepvaart

De Europese Commissie heeft donderdag nieuwe EU-regels voorgesteld om de veiligheid op zee te bevorderen.

ultifunctional ship cleaning pollution (environment), in Tallin Estonia

De nieuwe wetsvoorstellen zijn bedoeld om de EU-regels over maritieme veiligheid te moderniseren en vervuiling van het water door scheepvaart te voorkomen. De buitenlandse handel van de EU verloopt voor 75% over zee. Vervoer over zee is daarom van groot belang voor economie. De voorgestelde nieuwe EU-regels zullen leiden tot een gelijk speelveld voor de sector en verbeterde uitvoering en handhaving door digitalisering.

 

Verbetering en modernisering

Drie voorstellen zijn gericht op de verbetering en modernisering van de regels voor veiligheid op zee. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de controle van schepen die in Europese havens aanmeren en onderzoek naar ongevallen op zee. Handhaving moet eraan bijdragen dat het aantal incidenten en ongevallen verminderd wordt. Daarnaast zijn de voorstellen gericht op het voorkomen van illegale lozingen in de Europese zeeën, onder andere door betere handhaving en door uitbreiding van het aantal verontreinigende stoffen dat onder de regels valt.  Dit is van groot belang om de gevolgen van zeevervoer voor het milieu te verkleinen en het mariene ecosysteem te beschermen.

 

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)

Het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) speelt een grote rol bij de uitvoering van de voorstellen. Het mandaat van dit agentschap wordt vernieuwd om de groeiende rol van EMSA bij het maritiem vervoer te facitilieren. Het agentschap houdt zich onder andere bezig met veiligheid, preventie van verontreiniging, milieubescherming, beveiliging, toezicht, digitalisering, klimaatactie en crisisbeheersing. Deze voorstellen betekenen nieuwe taken in het kader van veiligheid en duurzaamheid.

Dit betekent dat het EMSA de Commissie en de lidstaten ondersteunt bij de uitvoering van de FuelEU Zeevaart-verordening, de uitbreiding van het EU-emissiehandelssysteem voor de zeevaart en de bewaking op maritiem gebied, cyberveiligheid en een betere voorbereiding op crisissituaties.

 

Bijzonderheden

Datum publicatie
2 juni 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland