Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel21 maart 2022Vertegenwoordiging in Nederland

Internationale Dag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie: samen sterk in actie tegen racisme

Vandaag staan we stil bij de Internationale Dag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie.

Maak er werk van als je tegen discriminatie aanloopt

Ondanks dat racisme verboden is in de EU, blijft het aanwezig. Het leidt ertoe dat diverse groepen in onze samenleving geen of beperkt toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, onderwijs, zorg,  huisvesting etc. Dit is zeer schadelijk voor de maatschappij en dit kunnen we niet accepteren. We zijn een Europese Unie van gelijkheid. Discriminatie druist in tegen de kernwaarden van de EU.

Om dit samen beter te bestrijden is de Commissie met een Europees actieplan gekomen. Zo moeten de EU-landen tegen het einde van het jaar met een nationaal actieplan komen. Ook wordt er samen gewerkt met online platforms tegen haatzaaiende berichten op internet en promotie van meer diversiteit. Meer over de acties.

Informatie over rechten om deze te kunnen claimen
Daarnaast probeert de EU jongeren bewust te maken van hun grondrechten en wat ze eraan kunnen doen als hun rechten worden geschonden. Momenteel loopt de online campagne #RightHereRightNow in Nederland en een aantal andere EU-landen. De campagne loopt o.a. op Spotify en Instagram. In de campagne ligt de nadruk op de volgende rechten uit het EU-Handvest dat de grondrechten van iedereen beschermt:

  • Non-discriminatie: Wees wie je bent zonder angst voor represailles of discriminatie. Het Handvest van de grondrechten van de EU beschermt jouw recht om vrij te leven en jouw identiteit te uiten, waaronder jouw seksuele geaardheid. Elke discriminatie op grond van geslacht, ras, godsdienst of overtuiging, leeftijd, taal, of handicap is verboden.,
  • vrijheid van meningsuiting en van informatie: je moet ongehinderd toegang hebben tot de instrumenten die nodig zijn om een goed geïnformeerde mening te vormen en vrij zijn om die mening te uiten zonder angst voor sancties of represailles. Het EU-Handvest van de grondrechten beschermt jouw recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, en het beschermt ook de rechten van de media - zodat zij hun werk vrij en onafhankelijk kunnen doen.
  • gendergelijkheid,
  • rechten van het kind,
  • effectief rechtsmiddel en recht op een eerlijk proces.

Meer weten? Bekijk de campagne website voor meer informatie.

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
21 maart 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland