Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel9 juni 2022Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 2 min

Fraude aan het licht brengen en voorkomen in de EU: het jaarverslag 2021 is verschenen

Er moet meer dan een half miljard euro aan EU-geld terug worden gevorderd. Dat is een van de aanbevelingen uit het jaarverslag 2021 van het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF).

de euro
© iStock

Het anti-fraudebureau bleef de EU-begroting beschermen, ondanks de voortdurende uitdagingen die de pandemie met zich meebracht. Er werden fraudeurs onderzocht en opgespoord die zich steeds beter weten aan te passen. OLAF werkte ook aan de preventie van fraude met fondsen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit van de EU, dat een steunpakket omvat van meerdere miljarden euro’s.

Enkele andere voorbeelden van fraude en zwendelpraktijken in het rapport zijn:

 • Tabakssmokkel
  OLAF en zijn partners hebben de toegang tot de EU-markt voor in totaal 437 miljoen illegale sigaretten tegengehouden; en geholpen om in totaal 372 ton ruwe tabak in beslag te nemen. Deze acties hebben de EU-landen naar schatting 90 miljoen euro aan gederfde inkomsten bespaard.
 • Nepaanbiedingen van vaccins tegen COVID-19
  De fraudeurs hebben geprobeerd om overheidsdiensten ervan overtuigen om grote hoeveelheden vaccins aan te kopen en om grote aanbetalingen te doen om eerst de verkoop veilig te stellen, om daarna met het geld te verdwijnen. Al deze verschillende pogingen tot oplichting waren goed voor bijna 1,2 miljard dosissen vaccins, goed voor een totale vraagprijs van meer dan 16,4 miljard euro.
 • Fraudeconstructies die schadelijk zijn voor het milieu (van een bebossingsproject dat nooit heeft plaatsgevonden tot de instorting van een pijpleiding voor drinkwater) evenals afvalsmokkel. Lees verder.

Inkomensverlies en fraude bij uitgaven voorkomen, is de meest doeltreffende manier om ervoor te zorgen dat elke euro goed wordt besteed.  Daarnaast zijn zwendelpraktijken steeds schadelijker voor de gezondheid en veiligheid van de mens en het milieu. 

Wat doet OLAF, het Europees bureau voor fraudebestrijding?

De opdracht van OLAF is fraude met EU-geld op te sporen, te onderzoeken en te beëindigen. Dit doet OLAF door:

 • onafhankelijk onderzoek naar fraude en corruptie met EU-geld, want het geld van de Europese belastingbetaler moet terechtkomen bij projecten die voor werkgelegenheid en groei in Europa zorgen;
 • onderzoek naar ernstig wangedrag van leden en personeel van de EU-instellingen, want de burger moet de Europese instellingen kunnen vertrouwen;
 • een krachtig Europees fraudebestrijdingsbeleid.

  Als onafhankelijke waakhond kan OLAF onderzoek doen bij vermoedens van fraude, corruptie of andere strafbare feiten die de financiële belangen van de EU schaden. Daarbij gaat het om:
 •  alle uitgaven van de EU: de voornaamste uitgaven voor: de structuurfondsen, de fondsen voor landbouw en plattelandsontwikkeling, directe uitgaven en externe steun;
 •     - bepaalde EU-inkomsten, voornamelijk douanerechten;
 •     - verdenkingen van ernstig wangedrag van EU-personeel en leden van EU-instellingen.

Zodra OLAF zijn onderzoek heeft afgerond, is het aan de bevoegde EU- en nationale autoriteiten om de aanbevelingen van OLAF te onderzoeken en daarover een besluit te nemen. Alle betrokkenen worden geacht onschuldig te zijn totdat hun schuld is vastgesteld door een bevoegde nationale of EU-rechtbank. Lees verder op de speciale website.

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
9 juni 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland