Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel8 december 2022Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Europese Unie en Nederland werken samen tegen PFAS

De Europese Commissie komt vandaag met strengere eisen tegen PFAS in ons voedsel. PFAS is een door de mens gemaakte stof die schadelijk is voor de gezondheid.

Aerial views of Liège province, Belgium

Het heeft een negatieve invloed op ons immuunsysteem, cholesterol en de ontwikkeling van ongeboren baby’s. Het wordt gebruikt in bijvoorbeeld pannen, regenkleding en brandblussers. Omdat PFAS niet of nauwelijks afbreekt in de natuur is het onder andere terug te vinden in de bodem, oppervlaktewater maar ook in ons bloed. De Europese Commissie werkt samen met Nederland en de andere EU-landen om het gebruik van PFAS uit te bannen en gezondheidsschade te voorkomen. Deze aanpak ligt op koers.

In voedsel en drinkwater

Per 1 januari 2023 geldt een maximale waarde voor PFAS die mag worden teruggevonden in ons eten zonder dat de gezondheid in gevaar komt. Dit is bijvoorbeeld relevant voor oesters en mosselen uit de Westerschelde, waar het water aantoonbaar vervuild is met PFAS. Experts uit alle 27 landen hebben samen de hoogte van die grens vastgesteld, op basis van wetenschappelijk advies. Sinds 2021 geldt er al een limiet voor de hoeveelheid PFAS die in drinkwater mag zitten.

In producten

Momenteel wordt met de experts uit de EU-landen gewerkt een maximum toegestane waarde van PFAS in brandwerend schuim. Deze regels zullen naar verwachting in juni 2023 van kracht worden. Daarnaast presenteerde Eurocommissaris Frans Timmermans een nieuwe wet voor het terugdringen van PFAS in het oppervlaktewater. Deze wet ligt nu bij de EU-landen  en het Europees Parlement ter goedkeuring.

Algeheel verbod

Tot slot is Nederland is van plan om samen met een aantal andere EU-landen een algeheel Europees verbod op PFAS in producten voor te stellen. Dit voorstel, dat eerst ter goedkeuring zal voorliggen bij de wetenschappelijke experts, zal het gebruik van PFAS in producten volledig verbieden, behalve voor de gevallen waarin zeker dat het gebruik onvervangbaar is en essentieel is voor de samenleving, zoals bepaalde medische producten.

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
8 december 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland