Skip to main content
Vertegenwoordiging in Nederland logo
Vertegenwoordiging in Nederland
Nieuwsartikel11 januari 2022Vertegenwoordiging in Nederland

Europese online raadpleging over herziene staatssteunregels voor de landbouw-, de bosbouw- en de visserijsector

De Europese Commissie nodigt alle belanghebbenden uit om hun mening te geven over voorgestelde herziene staatssteunregels voor de landbouw-, de bosbouw-- en de visserijsector.

Voeding
AV Services, EC

Het doel van de voorgestelde herziening is de huidige regels af te stemmen op de strategische prioriteiten van de EU, met name het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en de Europese Green Deal. De lidstaten en alle andere belanghebbenden kunnen op de raadpleging antwoorden tot en met zondag 13 maart 2022.  Meer weten? Lees het volledige persbericht.

Bijzonderheden

Datum publicatie
11 januari 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland