Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel11 december 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 2 min

Europese Investeringsbank steunt Vivium met geld vanuit InvestEU om zorg aan ouderen verder te verbeteren

Vivium Zorggroep ontvangt een EIB-lening van € 70 miljoen voor aanpassingen en vernieuwingen in haar vastgoedportefeuille.

  • Nu de bevolking vergrijst, is er behoefte aan verbeteringen in de zorglocaties waar medewerkers efficiënter kunnen werken en cliënten zorg kunnen blijven ontvangen in een prettige woonomgeving.
  • De EIB-financiering is mogelijk dankzij de steun uit het InvestEU-programma van de Europese Commissie, dat in de periode 2021-2027 meer dan € 372 miljard aan extra investeringen moet gaan mobiliseren voor de beleidsprioriteiten van de EU.

Stichting Vivium Zorggroep en de Europese Investeringsbank hebben een kredietovereenkomst van € 70 miljoen gesloten ter ondersteuning van Viviums investerings-plannen voor de periode tot en met 2030. Vivium gaat haar strategie voor gebouwbeheer helemaal opnieuw vormgeven en haar locaties afstemmen op nieuwe zorgmodellen, waarbij zal worden toegezien op een zo groot mogelijke efficiëntie voor medewerkers.

Urgente problemen in de ouderenzorg aanpakken

Door de werkplek van zorgverleners beter in te richten, verschillende soorten zorg te groeperen en efficiënter met cliënten en hun naasten samen te werken, verwacht Vivium aan meer mensen zorg te kunnen verlenen. Met deze financiering kunnen de urgente problemen in de ouderenzorg – vooral veroorzaakt door een snel vergrijzende bevolking – in de regio Gooi en Vechtstreek worden aangepakt.
 

Het grootste deel van de EIB-lening zal worden gebruikt om Naarderheem, het revalidatiecentrum voor ouderen in Naarden, volledig te vervangen door een duurzaam nieuwbouwproject, waar ook ruimte zal zijn voor een expertisecentrum op het gebied van geriatrische revalidatiezorg en complexe behandelingen. De nieuwbouw wordt anders ingericht zodat de zorgverlening efficiënter wordt en het welzijn van cliënten medewerkers toeneemt. Dankzij de aandacht voor duurzaamheids-aspecten kan Vivium haar koolstofvoetafdruk met deze nieuwbouw aanzienlijk beperken.


Vivium gaat daarnaast investeren in de renovatie van hun locaties De Bolder en Oversingel en kleinere investeringen doen in de renovatie, aanpassing en uitbreiding van hun andere locaties, in het bijzonder Torendael, De Antonius Hof, De Stichtse Hof, Godelinde en Johanneshove. Een deel van de investeringen zal worden gebruikt voor het verduurzamen van de voorzieningen.


Achtergrondinformatie

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de Europese Unie voor langlopende leningen; haar aandelen worden gehouden door de lidstaten. De EIB stelt langetermijnfinanciering beschikbaar voor gedegen investeringen die bijdragen aan de realisatie van EU-beleidsdoelen. In de afgelopen vijf jaar heeft de Europese Investeringsbank voor meer dan € 1,1 miljard aan gezondheidsprojecten in Nederland gefinancierd, waaronder universitaire medische centra, topklinische ziekenhuizen en voorzieningen voor langdurige zorg.

InvestEU als aanjager om kredietverstrekking aan ondernemers te vergemakkelijken

Het InvestEU-programma voorziet de Europese Unie van cruciale langlopende financiering door grote hoeveelheden private en publieke middelen in te zetten voor het ondersteunen van een duurzaam economisch herstel. Het programma trekt ook private investeringen aan voor de beleidsprioriteiten van de Europese Unie, zoals de Europese Green Deal en de digitale transitie. Het InvestEU-programma brengt de vele financiële instrumenten van de EU die momenteel voor het ondersteunen van investeringen binnen de EU beschikbaar zijn, onder één dak bijeen.

Hierdoor wordt de financiering van investeringsprojecten eenvoudiger, efficiënter en flexibeler. Het programma bestaat uit drie componenten: het InvestEU-fonds, de InvestEU-advieshub en het InvestEU-portaal. De uitvoering van het InvestEU-fonds vindt plaats via financiële partners die de EU-begrotingsgarantie van € 26,2 miljard gebruiken om in projecten te investeren. De volledige begrotingsgarantie zal worden ingezet om de investeringsprojecten van de uitvoerende partners te steunen, waardoor hun risicodragende capaciteit wordt vergroot en er minstens € 372 miljard aan extra investeringen kan worden aangetrokken.

Stichting Vivium Zorgroep is een zorgverlener gericht op ouderen en revalidatie. Vivium verleent langdurige en kortdurende zorg, geriatrische revalidatiezorg, thuiszorg en dagbesteding op 13 locaties en met 15 thuiszorgteams in de regio Gooi en Vechtstreek en Amsterdam.

Bijzonderheden

Datum publicatie
11 december 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland