Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel23 november 2022Vertegenwoordiging in Nederland

Europese Commissie stelt voor om buitensporige gasprijzen te beperken

Om de aanhoudende energiecrisis tegen te gaan stelt de Europese een marktcorrectiemechanisme voor de prijs van gas voor. Hiermee worden bedrijven en huishoudens in de EU beschermd tegen extreme pieken in de gasprijzen.

energie gebruiken

Na de Russische invasie in Oekraïne en het inzetten van de energievoorziening als wapen zijn in de hele EU de gasprijzen tot ongekende hoogten gestegen. Het absolute record was in de tweede helft van augustus van dit jaar. Deze prijspiek hield in toen bijna twee weken aan. De Commissie wil met een tijdelijk en doelgericht instrument automatisch ingrijpen op de gasmarkten in geval van extreme prijsstijgingen. Zo moeten nieuwe prijspieken voorkomen worden. 

Plafond voor gasprijzen

Het voorstel bepaalt het plafond voor de prijs op €275 (voor de TTF-derivaten van de volgende maand). De Title Transfer Facility (TTF) is de meest gebruikte gasprijsbenchmark van de EU. Het mechanisme treedt automatisch in werking wanneer aan twee voorwaarden wordt voldaan:

  • De gasprijs voor volgende maand gedurende twee weken hoger ligt dan €275;
  • in die periode van twee weken liggen de TTF-prijzen gedurende tien opeenvolgende handelsdagen €58 hoger dan de lng-referentieprijs.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan,verschijnt er meteen een “marktcorrectiebericht” in het Publicatieblad van de Europese Unie. De prijscorrectie treedt de volgende dag in werking. Het mechanisme kan vanaf 1 januari 2023 worden geactiveerd. 

Om te reageren op mogelijke onbedoelde negatieve gevolgen van de prijslimiet kan het mechanisme te allen tijde onmiddellijk worden opgeschort. Dit kan gebeuren:

  • automatisch, door deactivering, als de situatie op de gasmarkt de werking van het mechanisme nodig maakt;
  • door een opschortingsbesluit van de Commissie als er sprake is van risico's voor de leveringszekerheid in de EU.

De Commissie kan ook voorkomen dat het mechanisme wordt geactiveerd als relevante autoriteiten, waaronder de ECB, waarschuwen dat er risico's zich voordoen.

Vervolgstappen

Dit mechanisme bouwt voort op het voorstel van 18 oktober. Het is een reactie op de oproep van de EU-leiders op 20 en 21 oktober. De Commissie kreeg de opdracht om aanvullende maatregelen te nemen om de hoge energieprijzen aan te pakken. Het voorstel moet worden aangenomen met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Het is de bedoeling dat de verordening één jaar van kracht is, maar het kan na een herziening die in november 2023 gepland staat, worden verlengd.

Meer weten? Lees het volledige persbericht.

Bijzonderheden

Datum publicatie
23 november 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland