Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel21 december 2021Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 2 min

Europees Jaar van de Jeugd

Het Europees jaar 2022 zal in het teken staan van de jongeren, die zoveel hebben moeten opofferen door de uitdagingen van corona. Het nieuwe jaar wordt dan ook uitgeroepen tot Europees Jaar van de Jeugd.

Demography in the EU, ages 20-30 - Italy

De Europese Commissie is met dit initiatief gekomen omdat de pandemie jongeren vele kansen heeft ontnomen. Denk aan kansen om elkaar te ontmoeten, nieuwe vrienden te maken en nieuwe culturen te ervaren en te ontdekken. Van klimaat tot sociaal en digitaal beleid: jongeren hebben een centrale plaats in het  EU-beleid en hun moet gehoord worden zoals dat nu al gebeurt tijdens de conferentie over de toekomst van Europa. In 2022 wil de EU samen met jongeren aan de toekomst van Europa werken.

De Commissie zal het hele jaar lang een reeks activiteiten coördineren in nauw contact met het Europees Parlement, de EU-landen, regionale en lokale overheden, jongerenorganisaties en jongeren zelf met als doelen om:

  • jongeren meer inzicht te geven in de diverse mogelijkheden die voor hen openstaan op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau om hun persoonlijke, sociale, economische en professionele ontwikkeling te ondersteunen en deze mogelijkheden actief te promoten;
  • jongeren – en vooral kansarme jongeren, jongeren uit achtergestelde en diverse milieus en tot kwetsbare en gemarginaliseerde groepen behorende jongeren — onder meer via jeugdwerk ondersteunen om relevante kennis en vaardigheden op te doen en zo actieve en geëngageerde burgers te worden, geïnspireerd door een Europees gevoel van samenhorigheid;
  • het jeugdbeleid integreren in alle relevante beleidsterreinen van de Unie, in overeenstemming met de EU-strategie voor jongeren 2019‑2027, om ervoor te zorgen dat op elk niveau van het besluitvormingsproces rekening wordt gehouden met het perspectief van de jeugd.
  • jongeren opnieuw positieve vooruitzichten bieden, met bijzondere aandacht voor de negatieve impact die de COVID-19-pandemie op hen heeft gehad, en tegelijkertijd benadrukken hoe de groene en de digitale transitie en het beleid van de Unie op andere terreinen kansen bieden voor jongeren en de samenleving als geheel;

De effecten van alle activiteiten en mogelijkheden tot participatie moeten ook na 2022 voortduren.

Europese studiebeurs
Uiteraard zullen de bestaande EU-programma's voor jongeren, zoals het uitwisselingsprogramma Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps, een centrale rol spelen bij de uitvoering en financiering van de activiteiten, maar het Europees Jaar van de jeugd is bedoeld voor alle sectoren en wil voortbouwen op het EU-beleid op alle gebieden.

Hulp bij werk en scholing  
In de loop van het Europees jaar zullen naar verwachting meerdere vlaggenschipinitiatieven van verschillende beleidsterreinen van start gaan. Zo wordt bijvoorbeeld ALMA gelanceerd, een nieuw initiatief om jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, te helpen hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden door steun voor onderwijs, beroepsopleiding of werk in hun eigen land te combineren met een stage in een ander EU-land.

Europees herstelplan voor jongeren
Het Europees Jaar van de jeugd gaat ook hand in hand met Europees Herstelplan NextGenerationEU. Dat initiatief opent nieuwe perspectieven voor jongeren, onder meer op kwaliteitsvolle banen en onderwijs- en opleidingsmogelijkheden voor het Europa van de toekomst. Ook ondersteunt het de deelname van jongeren aan de samenleving.

Meer weten? Blijf op de hoogte van alle initiatieven voor jongeren via de Europese jongerenwebsite.

Bijzonderheden

Datum publicatie
21 december 2021
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland