Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel25 oktober 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Europa verleent steun: samen werken aan een modern en doeltreffend openbaar bestuur

In de hele EU worden overheidsdiensten geconfronteerd met dezelfde uitdagingen zoals complexe, maatschappelijke vraagstukken rondom de groene en digitale overgang. Gezamenlijke  problemen vergen gezamenlijke oplossingen.

Daarom stelt de Commissie 25 maatregelen voor om nationale overheidsdiensten op eigen verzoek te ondersteunen bij doeltreffende modernisering en betere grensoverschrijdende samenwerking.

Het initiatief ComPAct omvat 25 acties, die zijn ingedeeld in drie pijlers:

 • Pijler 1: De vaardighedenagenda voor de overheid
 • De uitwisseling voor samenwerking tussen overheidsdiensten (PACE) opschalen;
 • Een netwerk van expertisecentra opzetten;
 • Een EU-programma voor leiderschap in het openbaar bestuur opzetten;
 • Op het platform van de EU Academy een rubriek voor openbaar bestuur ontwikkelen;
 • De toegang van regionale en lokale entiteiten tot het instrument voor technische ondersteuning (TSI) uitbreiden;
 • Elk jaar een Dag van het Lokaal Bestuur organiseren;
 • Gerichte studies en enquêtes uitvoeren;
 • Een “kernvaardighedenpaspoort” ontwikkelen;
 • Steun verlenen bij de modernisering van het personeelsbeleid;
 • De Quality of Public Administration Toolbox ( een instrument voor kwalitatief hoogwaardig openbaar bestuur) bijwerken en uitbreiden;
 • Methoden ontwikkelen voor relevante indicatoren voor het openbaar bestuur.
   
 • Pijler 2: Capaciteit voor Europa's digitale decennium
 • Ondersteuning van digitale en datagerelateerde wetgeving en AI-technologieën;
 • Bevorderen van een duurzaam en doeltreffend gebruik van opkomende technologieën;
 • De verlening van volledig toegankelijke online administratieve diensten ondersteunen;
 • Instrumenten ontwikkelen voor meer interoperabiliteit en voor de verlening van naadloze diensten;
 • Een overzicht publiceren van de financieringsmogelijkheden;
 •  Het bundelen van cloudcapaciteiten tussen overheidsdiensten ondersteunen.
   
 • Pijler 3: Capaciteit om het voortouw te nemen bij de groene transitie
 • De EU-landen ondersteunen bij de actualisering van hun nationale strategieën en plannen voor aanpassing aan de klimaatverandering;
 • De toepassing van richtsnoeren voor klimaatbestendigheid en andere milieurelevante richtsnoeren bevorderen;
 • Instrumenten en methoden voor de beoordeling van klimaatrisico's en risicopreventie bevorderen;
 •  De EU-landen ondersteunen bij het ontwikkelen van capaciteit voor het plannen, ontwerpen en uitvoeren van maatregelen voor ecosysteemherstel en op de natuur gebaseerde oplossingen;
 • De toepassing van de milieuwetgeving ondersteunen;
 • Verdere richtsnoeren ontwikkelen voor het gebruik van het milieubeheer- en milieuauditsysteem van de EU;
 • De toepassing van methoden voor de beoordeling van de koolstofvoetafdruk bevorderen en ondersteunen;
 •  Ondersteuning en begeleiding bieden voor het koolstofvrij en duurzaam maken van gebouwen.

Meer weten? Lees verder uitgebreide informatie.

Bijzonderheden

Datum publicatie
25 oktober 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland