Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland
Nieuwsartikel2 september 2022Vertegenwoordiging in Nederland

EU-wedstrijd voor jonge vertalers: scholen kunnen zich nu inschrijven

Middelbare scholen in alle EU-landen kunnen zich vanaf vandaag, 12 uur, inschrijven voor Juvenes Translatores, de jaarlijkse vertaalwedstrijd van de Europese Commissie.

Juvenes Translatores
EC

Dit jaar vertalen de deelnemers teksten over het thema “de jongeren van Europa”.

Johannes Hahn, commissaris voor Begroting en Administratie: “Met deze wedstrijd willen we jongeren inspireren voor een vertaalloopbaan en het leren van talen bevorderen. 2022 is het Europees Jaar van de jeugd en de wedstrijd zal jongeren uit verschillende landen samenbrengen, hen aanmoedigen zich in taal uit te leven en hen helpen barrières tussen mensen en culturen weg te nemen. Mensen de kans geven om met elkaar te communiceren en elkaar te begrijpen, ongeacht hun verschillen, is van essentieel belang om de EU te laten floreren.

De deelnemers kunnen vertalen vanuit en naar elk van de 24 officiële talen van de EU (er zijn 552 talencombinaties mogelijk).

De inschrijvingen voor de wedstrijd verlopen in twee fasen. Eerst moeten scholen zich uiterlijk op 20 oktober 2022 om 12 uur inschrijven. Leerkrachten kunnen het inschrijvingsformulier in elk van de 24 officiële talen van de EU invullen.

Daarna zal de Commissie 705 scholen uitnodigen voor de volgende fase. Die scholen worden willekeurig door een computer geselecteerd. Het aantal deelnemende scholen per land is gelijk aan het aantal zetels dat het land in het Europees Parlement heeft.

De geselecteerde scholen wijzen vervolgens twee tot vijf leerlingen aan die aan de wedstrijd zullen deelnemen. De deelnemers mogen om elke nationaliteit hebben, maar moeten geboren zijn in het jaar 2005.

De wedstrijd wordt in alle deelnemende scholen op 24 november 2022 online gehouden.

De winnaars — één per land — worden begin februari 2023 bekendgemaakt. Zij worden uitgenodigd om in het voorjaar van 2023 hun prijs tijdens een ceremonie in Brussel in ontvangst te nemen. Daar ontmoeten zij vertalers van de Europese Commissie en komen ze meer te weten over het beroep en het werken met talen.

Achtergrond

Het directoraat-generaal Vertaling van de Commissie organiseert sinds 2007 elk jaar de wedstrijd Juvenes Translatores (Latijn voor “jonge vertalers”). Juvenes Translatores wordt gehouden om het leren van talen in scholen te bevorderen en jongeren een voorproefje te geven van hoe het is om vertaler te zijn. De wedstrijd staat open voor 17-jarige leerlingen uit het middelbaar onderwijs en vindt gelijktijdig plaats in alle geselecteerde scholen uit de hele EU.

Verschillende deelnemers werden door deze ervaring geïnspireerd om een taal of vertaling te gaan studeren en uiteindelijk beroepsvertaler te worden. Met de wedstrijd wordt bovendien de taalkundige verscheidenheid van de EU onder de aandacht gebracht.

Meer informatie

De Juvenes Translatores-website

Facebookpagina Juvenes Translatores

Volg het directoraat-generaal Vertaling van de Europese Commissie op Twitter: @translatores

 

Bijzonderheden

Datum publicatie
2 september 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland