Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel8 maart 2022Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

EU-steun vrijgemaakt voor noodhulp aan vluchtelingen uit Oekraïne

Regio's in de  EU-landen kunnen nu onmiddellijke noodhulp verlenen aan mensen, die Oekraïne onvluchten. Daarvoor heeft de Europese Commissie vandaag een voorstel aangenomen.

Reception of Ukrainian refugees in Belgium

De EU-landen kunnen Europees geld van het Cohesiefonds nu ook gebruiken om vluchtelingen te helpen bij het vinden van een baan, het starten of voortzetten van onderwijs en de toegang tot kinderopvang. Zij kunnen ook steun krijgen voor advies, opleiding en psychologische bijstand. Financiering uit het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen zal ook van cruciaal belang zijn om te voorzien in broodnodige levensmiddelen en fundamentele materiële bijstand.”

Herverdeling financiering voor noodhulp
Met CARE wordt de nodige flexibiliteit in de regels van het cohesiebeleid voor 2014-2020 gebracht om een snelle herverdeling van de beschikbare financiering voor dergelijke noodhulp mogelijk te maken. CARE zal de EU-landen helpen te voorzien in de basisbehoeften van mensen die op de vlucht zijn voor de Russische invasie van Oekraïne. Die behoeften omvatten toegang tot diensten zoals tijdelijke huisvesting, voedsel- en watervoorziening of medische zorg.
CARE kan ook de capaciteit van de EU-landen vergroten om in de behoeften van de vluchtelingen te voorzien, bijvoorbeeld door aanvullende infrastructuurvoorzieningen of personeel. Daarnaast kunnen de EU-landen deze financiering ook aanwenden voor op maat gesneden oplossingen voor de integratie op lange termijn van personen met een migratieachtergrond via investeringen in huisvesting, onderwijs, werkgelegenheid, gezondheid, sociale inclusie en zorg of andere sociale diensten.

10 miljard van steunmaatregel REACT-EU
Daarnaast kan 10 miljard euro die voor 2022 was toegewezen aan de Europese regio’s voor crisisherstel na pandemie (React-EU) ook worden gebruikt om deze nieuwe behoeften aan te pakken. React-EU wordt gefinancierd door NextGenerationEU en kan ook door de EU-landen worden gebruikt om de toewijzing voor door het FEAD ondersteunde programma’s te verhogen. Lees meer over REACT EU als hulpmiddel voor duurzaam, digitaal en economisch herstel React-EU | Europese Commissie (europa.eu)

De steun voor het cohesiebeleid zal een aanvulling vormen op steun uit het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) en andere financieringsbronnen. De Commissie stelt vandaag ook voor de uitvoeringsperiode te verlengen voor de middelen uit de fondsen voor binnenlandse zaken voor 2014-2020. Op die manier zou 420 miljoen euro extra steun worden vrijgemaakt. Meer weten? Lees het volledige persbericht.

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
8 maart 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland