Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel23 februari 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 2 min

Digitalisering: bedrijven en burgers moeten in de hele EU toegang snel en veilig toegang hebben tot innovatieve diensten

Virtual reality, cloudcomputing, blockchain, dataruimte of slimme apparaten, die met elkaar ‘praten’. Het zijn slechts voorbeelden van geavanceerde digitale technologieën of diensten waarvan steeds meer burgers en bedrijven gebruik maken.

medewerker
© iStock

Door een toename van geavanceerde digitale technologieën is er dringend behoefte aan meer bandbreedte en grotere snelheden voor slimmere, flexibelere en innovatievere diensten voor burgers, bedrijven en belangrijke publieke sectoren die deze technologieën ontwikkelen. Daarnaast moeten inwoners van de EU kunnen genieten van hun digitale rechten.

De Europese Commissie is dan ook met een nieuw voorstel gekomen voor nieuwe EU-regels over de gigabitinfrastructuur.  Wat een aantal belangrijke uitdagingen  aanpakt om netwerken snel en efficiënt uit te rollen.  De nieuwe regels moeten zorgen voor:

  • betere coördinatie tussen sectoren: de coördinatie van de uitrol van fysieke infrastructuur en de werkzaamheden aan andere openbare infrastructuur, zoals kabelgoten, torens en masten, wordt makkelijker. Hierdoor ondervinden burgers minder hinder;
  • stroomlijning en versnelling van vergunningsprocedures: de maatregelen maken het makkelijker om (sneller) vergunningen aan te vragen omdat de bevoegde autoriteiten de volledigheid van een vergunningsaanvraag binnen 15 dagen na ontvangst moeten bevestigen en omdat vergunningsaanvragen die niet binnen vier maanden worden beantwoord, geacht worden stilzwijgend te zijn goedgekeurd;
  • volledige digitalisering: exploitanten hebben online toegang tot alle informatie over bestaande infrastructuur en geplande civieltechnische werken. Zij kunnen de vergunningsaanvraag ook online indienen;
  • eenvoudigere uitrol: het wordt voor exploitanten makkelijker om openbare infrastructuur (zoals kabelgoten of masten) en ruimten (zoals daken) te hergebruiken om netwerkinfrastructuur te installeren;
  •  voorbereiding op innovatie: de vereiste dat alle nieuwe en grotendeels gerenoveerde gebouwen (behalve in gerechtvaardigde gevallen) vooraf zijn uitgerust met glasvezel en glasvezelklare infrastructuur;
  • bijdragen tot duurzaamheid: de ecologische voetafdruk van elektronischecommunicatienetwerken wordt kleiner door milieuefficiëntere technologieën, zoals glasvezel en 5G, te bevorderen. Ook het hergebruik van bestaande fysieke infrastructuur wordt gestimuleerd, net als een betere coördinatie van civieltechnische werken, waardoor het milieu minder zal worden belast.

Volgende stappen

Het voorstel moet nu in het Europees Parlement en door de EU-landen worden besproken. Als het voorstel van de Commissie wordt goedgekeurd, zullen de nieuwe regels voor alle EU-landen gelden. Dit voorstel moet een richtlijn vervangen over de verlaging van de kosten voor breedband uit 2014.

Achtergrond

Dit voorstel is onderdeel van een reeks maatregelen om uiterlijk in 2030 gigabitconnectiviteit beschikbaar te stellen voor alle burgers en bedrijven in de hele EU, in lijn met de doelen van Europa's digitale decennium. Meer weten? Lees het volledige persbericht of bekijk de veelgestelde vragen.

Bijzonderheden

Datum publicatie
23 februari 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland