Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel2 november 2022Vertegenwoordiging in Nederland

De EU is aanwezig bij de 27ste VN-klimaattop en dit is de inzet

Van 6 t/m 18 november 2022 vindt de 27ste VN-conferentie over klimaatverandering (COP27) plaats in Sharm El-Sheikh.

Egypte is voorzitter van de top, die ervoor moet zorgen dat er sneller maatregelen worden genomen om de doelen van de Overeenkomst van Parijs en het Raamverdrag van de VN over klimaatverandering, te kunnen halen.


De inzet van de EU tijdens de VN-klimaattop

De EU zal zich inzetten voor aangescherpte doelen en meer actie, zoals

  • werkprogramma voor beperking klimaatverandering en beëindiging subsidies voor fossiele brandstoffen,
  • uitfasering steenkool,
  • vermindering uitstoot methaan,
  • aanpassing streefdoelen aan de 1,5°C-doelstelling.

De EU werkt reeds hard aan EU-wetten en is bereid om haar ‘nationaal bepaalde bijdrage’ (NDC) verder te verhogen, indien dit nodig blijkt na afsluiting van de ‘Fit for 55’-onderhandelingen.  De term Fit for 55 draait om een verminderde uitstoot van broeikasgassen met minstens 55 % in 2030  t.o.v 1990. Bekijk hier de infographic.

Ook kwetsbare landen helpen

Wat betreft de aanpassing aan klimaatverandering, is de EU bereid zowel intern als wereldwijd sneller actie te ondernemen. De EU zal zich inzetten voor oplossingen om kwetsbare landen overal ter wereld te helpen om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering.

Grootste bijdrage aan klimaatfinanciering

De EU en haar lidstaten leveren wereldwijd de grootste bijdrage aan klimaatfinanciering. Tijdens de COP27-bijeenkomst zal de EU andere financiers aansporen om hun bijdragen te verhogen om het collectieve doel van de 100 miljard dollar voor eind 2023 te halen. Dat geldt ook voor het doel om de ‘aanpassingsfinanciering’ te verdubbelen voor eind 2025 ten opzichte van het niveau van 2019. Meer weten? Lees er meer over op de speciale website.

Lees ook het volledige persbericht.

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
2 november 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland