Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie

Groei van Europese onderwijstechnologie verdient onze steun

Geschreven door: Mariya Gabriel, Eurocommissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd.

Het zijn turbulente tijden: eerst corona, daarna oorlog op ons continent, gevolgd door een energiecrisis die onze samenleving en economie onder enorme druk zet.

Tijden van crisis bevorderen vaak innovatie en creativiteit. Een voorbeeld hiervan is onderwijstechnologie (EdTech), een sector die de afgelopen twee jaar is gegroeid in Europa. Met EdTech bedoel ik het gebruik van software en hardware in de klas of voor leren in je vrije tijd: tablets, interactieve schermen, programma’s, robotica-kits, online-content en platforms. Het gaat over nieuwe manieren van leren en meer initiatieven om mensen van alle leeftijden nieuwe kennis en skills bij te brengen. Door de snelle ontwikkeling van de technologie evolueert deze sector voortdurend.

Snelst groeiende
Ik ben trots dat Europa in 2021 een van de snelst groeiende regio’s op het gebied van EdTech was in de wereld. De EU heeft nu haar eerste EdTech-‘unicorn’, een particulier bedrijf met een waarde van meer dan 1 miljard dollar. Midden 2022 bedroegen de totale investeringen meer dan 7,5 miljard dollar[1]

De EdTech-sector heeft aangetoond dat op waarden gebaseerde bedrijven het handelsmerk van Europa zijn. Sinds begin 2020 hebben EdTech-bedrijven hun diensten tijdens de pandemie gratis opengesteld voor leerlingen, leerkrachten en onderwijzend personeel. Zij deden dat opnieuw voor Oekraïense vluchtelingen. Een door de sector opgericht portaal, medegefinancierd door de EU, bevat informatie en toegang tot onderwijsmiddelen.

Ondanks deze veelbelovende start staat EdTech voor een aantal uitdagingen om zijn positie in het digitale onderwijssysteem te consolideren. Versnippering tussen nationale markten en culturen, of problemen bij het opbouwen van partnerschappen met ministeries, scholen en universiteiten, zijn slechts enkele van de belemmeringen waarmee EdTech-ondernemers worden geconfronteerd. 

Klimaat van vertrouwen, transparantie en innovatie
Het is niet altijd eenvoudig om openbare onderwijsinstellingen en particuliere bedrijven – met name starters of kleine en middelgrote ondernemingen – samen te brengen, aangezien ze vaak niet op dezelfde golflengte zitten. Daarom moet verder worden gewerkt aan een klimaat van vertrouwen, transparantie en innovatie. Ik ben blij dat de EdTech-bedrijven die ik heb ontmoet, bereid zijn naar oplossingen te zoeken. Er zijn al succesverhalen, maar we hebben een meer gecoördineerde en ambitieuze aanpak nodig.

De eerste en cruciale stap is de leerkrachten en leerlingen te overtuigen van de kwaliteit van de geboden oplossingen. De pedagogische beginselen en de behoeften van de leerlingen zijn hierbij belangrijker dan commercieel succes. EdTech-instrumenten staan niet in dienst van de productiviteit of de amusementssoftware. Ze moeten leiden tot betere onderwijsprocessen en -resultaten

Financiering
En ik ben vastbesloten daarbij te helpen. Zo zullen we met Erasmus+, het EU-programma voor onderwijs, de sector voor het eerst concreet ondersteunen. Volgend jaar zal op zoek worden gegaan naar projecten die kwaliteit van EdTech-oplossingen bestendigen en doeltreffende publiek-private partnerschappen vormen. Dit zijn echte kansen.

Mogelijkheden
Daarnaast biedt Horizon Europa de sector mogelijkheden om zijn oplossingen nog verder te ontwikkelen via de Europese Innovatieraad en het Europees Instituut voor innovatie en technologie. 

Dit zijn kleine stappen op EU-niveau. Maar samen maken ze een groot verschil.

Ik nodig de Europese EdTech-sector nu uit om betrokkenheid en verantwoordelijkheid te tonen en de digitale transformatie in het onderwijs te ondersteunen. Ik vertrouw erop dat hun creatieve ondernemersgeest in de toekomst zorgt voor hoogwaardig en inclusief onderwijs.

[1]Volgens Holon Global EdTech Funding 2022 — Half Year Update.